Kunnen Europese regeringen zuinig blijven?

Hoe lang kunnen Europese regeringsleiders de hand op de knip houden? Niet zo heel lang meer, voorziet The Wall Street Journal. De druk neemt toe om de economische recessie te lijf te gaan met flinke extra uitgaven, of flinke belastingverlagingen. Spanje is als eerste Europese land al door de bocht. In het land waar de werkloosheid is opgelopen tot  de Europese recordhoogte van 17 procent, is de terughoudende minister van financiën ontslagen. De nieuwe minister heeft verklaard dat er kost wat kost ruimte voor extra uitgaven moet worden gemaakt.
Te voorzien valt dat de druk ook in andere Europese landen zal toenemen. Ook al is er nog geen grote sociale onrust is uitgebroken, diverse regeringen krijgen wel te maken met onvrede onder hun kiezers. Ook roepen linkse oppositieleiders en vakbondsmensen op tot meer overheidsuitgaven om de economische groei te stimuleren. Andere oppositiepartijen, zoals de Partido Popular in Spanje en de liberale FDP in Duitsland, dringen op hun beurt aan op belastingverlaging.
In Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië zijn de regeringen tot nu toe huiverig geweest om nieuwe stimuleringsmaatregelen te nemen, omdat hun begrotingstekorten al zo hoog zijn opgelopen. En de Duitse regering, die te maken heeft met een verwachte economische krimp van 6 procent, vreest dat extra overheidsuitgaven de kans verhogen op een gevaarlijk hoge inflatie.
De Franse regering gaat al enigszins het Spaanse pad op. President Sarkozy probeert de druk te verminderen enkele concessies te doen, waaronder het verlagen van het BTW-tarief voor restaurants.

Bron(nen):   The Wall Street Journal