Alle wegen leiden naar Wilders

In de campagne voor de Europese verkiezingen maken de politieke partijen een cruciale fout: ze dansen naar de pijpen van Wilders. De discussie gaat helemaal over de agenda van Wilders en de vraag of andere partijen willen samenwerken met zijn PVV. Op deze manier lopen de verkiezingen uit op een referendum over het kabinetsbeleid, zo schrijft De Pers, en kan de PVV zo maar de grootste partij worden.
"Wilders wordt zo meer en meer het ijkpunt van de Nederlandse politiek. Partijen dwingen elkaar om steeds maar weer over de PVV te praten in plaats van een eigen verhaal te houden. Ze proberen te scoren met een anti-Wilders-verhaal of schuiven juist in PVV-richting om kiezers terug te halen of te behouden."
De andere partijen zouden er verstandig aan doen een oude campagne-wijsheid te volgen, en hun eigen thema's voor het voetlicht te brengen. De regeringspartijen hadden bijvoorbeeld de economische recessie tot hét onderwerp kunnen verheffen, waardoor ze zich hadden kunnen opwerpen als redders in nood.
Maar ook de VVD is niet zo verstandig. Lijsttrekker Hans van Baalen heeft inmiddels ook gekozen voor de aanval op Wilders, die hij discriminatie verwijt. Heel terecht, meent De Dagelijkse Standaard, maar misschien niet zo verstandig - de discussie gaat alweer over Wilders.
Bovendien, schrijft Nausica Marbe in De Volkskrant, moet de VVD niet zeuren. Het zijn de regeringspartijen die verantwoordelijk zijn voor talloze fiasco's - geld verspillen aan de Vogelaar-wijken, positieve discriminatie die contraproductief werkt, islamitische radicalisering en straatschoffies die vervallen in zware criminaliteit. "Mocht premier Geert dit land ooit als een kaartenhuis omverblazen, dan is dat mogelijk gemaakt door het achterstallige onderhoud van zijn voorgangers."

Bron(nen):   De Pers  Dagelijksestandaard.nl  De Volkskrant