Onthuld: de geheime overeenkomst tussen Israel en Bush

De premier van Israel,  Benjmin Netanyahu, zegt dat Barack Obama zich niets aantrekt van een deal die de vorige Israelische regering sloot met de regering-Bush. Die kwam er op neer dat Israel zoveel mocht bouwen in bestaande nederzettingen als het wilde.
De afspraak tussen Israel en Bush was dat Israel in de nederzettingen zijn gang kon gaan, maar dat van die afspraak naar buiten niets bekend mocht worden. Obama heeft dat meteen laten tegenspreken. Gisteren werd de kloof tussen Israel en de VS dieper toen de regering-Obama nog eens luid en duidelijk beweerde dat Israel echt moet ophouden met de bouw van nederzettingen. De toon van Obama is zo scherp aan het worden dat de Joodse lobby binnen de democratische partij overuren draait om tegenwicht te bieden; maar tot dusver zonder resulaat.
Volgens Israel hebben Bush en de toenmalige Israelische premier Ariel Sharon afgesproken dat Israel mocht blijven bouwen in de grotere nederzettingen die er al zijn, omdat die bij een vresdesregeling toch zouden toevallen aan Israel.
Volgens Israel zijn veel hooggeplaatste functionarissen uit het Bush-rijdperk, onder wie Condaleeza Rice, van de geheime overeenkomst tussen Sharon en Bush op de hoogte.

Bron(nen):   The Independent