Brinkhorst: PVV is een ééndagsvlieg

De meeste partijen hielden zich gisteren groot en feliciteerden de PVV met haar overwinning in de verkiezingen voor het Europees Parlement. Maar dat lukte niet iedereen. Het moeilijkst had Laurens-Jan Brinkhorst het met de overwinning van wat in het buitenland 'hardrechts', farright, en rechts-populistisch heet. "De PVV is een ééndagsvlieg," voorspelde de oud-minister.
Maurice de Hond voorzag voor de verkiezingen al dat veel commentatoren geneigd zullen zijn de uitslag te bagetelliseren (zie tweede link). Ze zijn niet in staat om te zien dat de onvrede onder de kiezers, ook na het Fortuyn-tijdperk, nog steeds groot is, of zelfs toeneemt. Brinkhorst gaf een perpecte illustratie van die houding.
Op zijn weblog signaleert De Hond eenzelfde houding bij het CDA, de PvdA en de VVD, die alle drie grote moeite hadden te erkennen dat de kiezers hen hebben afgestraft.
Een citaat:: "Wat helemaal cabaret leek was de wijze waarop alle politici de uitslag -zeker aan het begin van de avond- als gunstig hebben geïntepreteerd. Het CDA was ten slotte de grootste geworden, maar vergat te vermelden dat ze het nog nooit zo slecht hadden gedaan bij de Europese Parlementsverkiezingen. Zelfs in hun slechte periode aan het eind van de jaren negentig haalden ze nog 24% en nu maar 19%. De PvdA was toch nog blij om op 4 zetels uitgekomen te zijn. (Later op de avond werd men deemoediger). De VVD was er trots op het ten minste beter gedaan te hebben dan de laatste peiling, maar de behaalde ruim 11% is voor deze partij ook een score die sinds 1971 niet vertoond is! De SP heeft ten opzichte van 5 jaar geleden niet verloren, maar ten opzichte van de Tweede Kamer een forse tik gekregen. Slechts vier partijen hadden recht op (een vorm van) tevredenheid: PVV, D66, Groen Links en de Partij voor de Dieren."

Bron(nen):   Trouw  Welingelichte Kringen  Maurice de Hond