Koning in de troonrede: “We moeten ons schrap zetten”

In de troonrede was er dit jaar natuurlijk veel ruimte voor de coronacrisis. "Nederland heeft laten zien verantwoordelijk, saamhorig en flexibel te zijn tijdens de coronacrisis," zei de koning. Maar ook: "We moeten ons nu schrap zetten voor de gevolgen van de zware economische terugslag." 

Willem-Alexander ging ook in op het racismedebat: "Een wezenlijke bedreiging voor de kwaliteit van de rechtsstaat is dat in ons land iemands huidskleur of naam nog te vaak bepalend is voor zijn of haar kansen. Dat is onaanvaardbaar. Het maatschappelijk debat hierover schuurt soms, maar kan ons ook verder brengen in de strijd tegen discriminatie, racisme en ongelijke behandeling. Bestaande verschillen overbruggen begint bij de bereidheid naar elkaar te luisteren."

De koning sloot verbindend af. "In de verbondenheid tussen generaties kan iedereen, jong en oud, op zijn of haar eigen plaats een bijdrage leveren om deze moeilijk periode te boven te komen. Onze belangrijkste zekerheid is dat Nederland economisch, sociaal en mentaal steeds veerkracht toont.’’

Het was een sombere en sobere troonrede oordeelde RTL-verslaggever Fons Lambie 'met een duidelijke waarschuwing: er komen nog zware tijden aan, met een historische krimp, historisch tekort en een verdubbeling van de werkeloosheid'.

Lees hier de volledige tekst van de troonrede.