Interessant nieuws voor Eimert en de MP

De president van Afghanistan heeft in zijn land niet veel aanhang. Toch zal hij over een paar weken worden herkozen tot president.
Eerst over zijn verdwenen aanhang. Sinds Hamid Karzai in 2002 door president Bush in het zadel werd geholpen, is er in Afghanistan weinig goed gegaan. Het aanvankelijke enthousiasme over de verdrijving van de Taliban is helemaal verdwenen. De wederopbouw mislukt, de Taliban rukt op, de opiumteelt bloeit als nooit te voren en de corruptie regeert het land. Allemaal onder leiding van Karzai. 
De bevolking verwijt dat hem, maar daarmee ook ons, Navo-landen, die hem in het zadel hielpen. Zolang Karzai aan de macht blijft, zal het heel moeilijk blijven de harten en hoofden van de Afghanen te winnen.
En hij zal aan de macht blijven, want hij mag dan een slecht president zijn, naar de aloude gewoonte van oriëntaalse vorsten weet hij goed voor zichzelf te zorgen en zijn tegenstanders uit te schakelen.
Het hele staatsapparaat is ingeschakeld om zijn overwinning te verzekeren en Karzai doet volop zaken om aanhang te kopen. Zo is Abdul Rashid Dostum, misschien wel de ergste warlord van Afghanistan van de laatste dertig jaar, benoemd tot chef staf van het leger. Uiteraard in ruil voor steun van zijn stam. Ook andere tegenstanders heeft hij uitgekocht. En dan is er nog zijn broer, die het noorden in bedwang houdt en daar ook gaat over de opium.
En zo zal Karzai worden herkozen en een moeilijke vredesmissie veranderen in een onmogelijke missie.

Bron(nen):   The New York Times