85 Sharia rechtbanken in Engeland

Een Engelse denktank zegt dat er in Engeland minstens 85 sharia-rechtbanken actief zijn, over het algemeen in de beslotenheid van de moskee. Zij spreken recht over huiselijke, huwelijkse en zakelijke kwesties. Dat zijn er veel meer dan werd aangenomen. 
De Aartsbisschop van Canterbury, dr Rowan Williams, baarde een half jaar geleden opzien toen hij zei dat er zoveel sharia-rechtspraak in Engeland was, dat het maar beter kon worden erkend. Daar werd toen wat lacherig op gereageerd, maar de man blijkt gelijk te hebben.
Civitas, de denktank die het onderzoek deed, denkt dat er in veel moskeeën bijna dagelijks recht wordt gesproken door zogenaamde moslim-tibunalen. De organisatie betwijfelt of daarbij gelijke rechten voor vrouwen  en alle andere mensenrechten worden geëerbiedigd. 'Dit sluipt ons land binnen zonder dat iemand er acht op slaat of er iets aan doet.'

Bron(nen):   The Daily Telegraph