Druk op kroonprins en DNB neemt toe

Een internetpeiling is natuurlijk maar een internetpeiling, maar soms zijn de uitslagen van deze polls zo uitgesproken dat ze toch iets zeggen over de mening van 'het grote pubiek'. Zo vraagt de site van Elsevier vandaag aan zijn lezers of prins Willem-Alexander nog wel lid kan blijven van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank, nu een meerderheid in de Tweede Kamer vindt van niet. De uitkomst is heel duidelijk.
Bij de huidige stand na 1500 uitgebrachte stemmen vindt 71 procent dat Willem-Alexander zijn commissariaat zo snel mogelijk moet opgeven. Nog eens 18 procent van de stemmers vindt dat de kroonprins moet stoppen als zijn termijn er in 2010 opzit. Slechts 12 procent vindt het commissariaat van Willem-Alexander geen probleem.
Ook de meeste perscommentatoren oordelen dat prins Willem-Alexander beter zo snel mogelijk kan vertrekken uit de raad. Enige uitzondering is De Telegraaf, die spreekt van een links complot dat een aanval op het Koningshuis heeft beraamd (niet online).
Zowel NRC Handelsblad als de Volkskrant spreekt zich in zijn hoofdredactionele commentaar uit voor stopzetting van het commissariaat, omdat de rol van de DNB in de aanloop naar de kredietcrisis ter discussie is komen te staan. De parlementaire onderzoekscommissie De Wit kan haar werk volgens de kranten niet goed doen als daarbij niet ook de rol van de Raad van Commissarissen mag worden beoordeeld.
Ook Elsevier schaart zich bij monde van columnist Syp Wynia achter de 'linkse' rebellie. Wynia maakt gehakt van het argument dat de rol van de prins niet belangrijk is omdat de Raad van Commissarissen toch geen toezicht houdt op het beleid van de DNB. "Balkenende’s voorlichters stellen nu ook dat de prins in verband met zijn voorbereiding op het koningsschap commissaris bij de centrale bank is. Daarmee wordt gesuggereerd dat hij eigenlijk meer een stagiair is, zij het dan op een stageplaats die nu al elf jaar voortduurt."
Tot slot: Ook columnist Sander 't Sas van EénVandaag vindt dat de positie van Willem-Alexander bij DNB onhoudbaar is, waarbij hij wijst op een vreemde tegenspraak in de argumentatie van de Rijksvoorlichtingsdienst. Die zegt nu dat de taak van Willem-Alexander weinig voorstelt. Maar ruim twee maanden geleden schreef diezelfde RVD nog een brief op poten naar Elsevier naar aanleiding van een eerdere column van Wynia. Toen stelde de RVD juist dat het commissariaat van Willem-Alexander veel meer dan een erebaantje was.

Bron(nen):   Elsevier  Elsevier  EénVandaag