Ook met de Duitse sociaal-democraten gaat het dramatisch slecht

De Duitse SPD is in een crisis die niet minder diep is dan die van de PvdA. Bij de naderende verkiezingen op 27 september  zullen de sociaal-democraten mogelijk 25 procent halen en na de verkiezingen zullen ze zeker uit de regering verdwijnen. Ook in deelstaten in het kommer en kwel. Er is ook een interne machtstrijd gaande, want als het slecht gaat, gaan sociaal-democraten aller landen ruzie met elkaar maken.
Maar het ergste is dat in en buiten de partij niemand enig idee heeft waartoe de partij eigenlijk dient.
Moet de arbeider nog worden verheven? Moet het bestaande sociale stelsel worden gered, of juist hervormd? En als het moet worden hervormd, in welke richting dan? En wat  is de SPD-houding zijn ten opzichte van de integatie?
Kortom, het gaat over het bestaansrecht van de partij zelf. De komende jaren kan de SPD in de oppositie over die vragen na gaan denken.

Bron(nen):   Die Zeit