10 vragen over Obama’s zorgplan

Van de hoog oplopende discussie over de hervorming van de Amerikaanse gezondheidszorg is voor de gewone leek weinig te begrijpen. Daarom heeft The Wall Street Journal een poging gedaan om de complexe politieke kwestie in 10 simpele vragen en antwoorden te vatten.
Uit die interessante analyse blijkt dat de meeste Amerikanen het met president Obama eens zijn dat er iets moet veranderen aan het zorgstelsel, omdat tientallen miljoenen Amerikanen niet verzekerd zijn en de kosten van de gezondheidszorg de pan uitrijzen. In die laatste constatering schuilt echter ook direct een gevaar. Tegenstanders van hervormingen vrezen dat de kosten bij een grotere rol van de overheid, een wens van Obama, nog verder zullen oplopen.
Gelukkig zijn de Democraten en Republikeinen het wel over een aantal zaken eens. Ze willen bijvoorbeeld beiden dat ziekenhuizen en artsen voortaan worden beloond voor de kwaliteit van de zorg die ze leveren, niet voor het aantal operaties dat ze uitvoeren. En beide partijen willen dat verzekeringsmaatschappijen in de toekomst geen zorg meer kunnen weigeren aan mensen die al ziek zijn.
Verschilpunten zijn echter ook genoeg voorhanden. Zo vrezen de Republikeinen teveel bemoeienis van de overheid met de zorgmarkt en zijn de twee gevestigde partijen het oneens over de vraag hoe de gigahervormingen betaald moeten worden. En wat het uiteindelijke resultaat moet zijn is ook ongewis. Veel Democraten willen een publieke zorgvoorziening, terwijl de Republikeinen meer zien in strengere regelgeving voor verzekeraars.
Een nieuw zorgstelsel is al met al nog ver weg in Amerika. The Wall Street Journal roept in herinnering dat president Franklin Roosevelt in de jaren ’30 de eerste hervormingspogingen ondernam en dat president Clinton in de jaren ’90 de laatste was die zijn plannen zag mislukken. Als het Obama wel lukt een nieuwe wet te presenteren, zou dat nu al dé prestatie van zijn eerste termijn als president zijn.

Bron(nen):   The Wall Street Journal