Waar heeft Obama het eigenlijk over?

Het bovenstaande kan een rare vraag lijken, maar het Amerikaanse online-dagblad Politico (dat alleen in de hoofdstad Washington ook gratis op papier verschijnt) heeft een onderzoek gedaan naar de woorden die president Obama sinds zijn ambtsaanvaarding op 20 januari in het openbaar heeft gebruikt. Daaruit blijkt dat afgezien van ‘America’ en ‘American’ (gezamenlijk bijna 3.000 keer) de woorden ‘jobs’ en ‘healthcare’ het vaakst voorkomen, in ieder geval veel vaker dan ‘war’ en ‘terrorism’ (twee favorieten van zijn voorganger Bush).
Zeker gezien het feit dat Amerikaanse presidenten in toespraken en interviews zelden spontaan aan het filosoferen slaan en zich doorgaans keurig houden aan door hun tekstschrijvers van te voren opgestelde richtlijnen, lijkt het niet boud om te veronderstellen dat de binnenlandse politiek Obama’s grootste aandacht heeft. Ook al zijn er meer dan 100.000 Amerikaanse soldaten in Irak en Afghanistan gestationeerd, de president klinkt volgens Politico meer als een ‘peacetime president’ dan als een ‘commander in chief.’
De tweede link verwijst naar een grappig filmpje op de website van Politico, een montage uit de diverse publieke optredens van Obama sinds hij president is.

Bron(nen):   Politico  Politico