Let’s go Dutch!

Wie had gedacht dat het Nederlandse zorgstelsel ooit onderdeel zou worden van het hevige Amerikaanse debat over hervorming van de gezondheidszorg? Welnu, dat is sinds twee dagen het geval, want de Amerikaanse nierarts Stanley Goldfarb spreekt zich op de website van The Weekly Standard uit voor een stelsel à la het Nederlandse. Dat heeft namelijk helemaal niets met socialisme te maken, betoogt Goldfarb en maakt de klant koning.
In het opinieartikel 'Let's Go Dutch' zegt de arts dat het basisprincipe van het Nederlandse stelsel radicaal anders is dan het verwachte wetsvoorstel van president Obama, waarbij de overheid een centrale rol gaat innemen. Goldberg stelt dat het Nederlandse systeem een competitief milieu heeft gecreërd waarin zorgaanbieders worden geprikkeld beter en effectiever te presteren.
De nierarts neemt de Amerikaanse lezer zelfs mee terug naar het begin van de jaren '80 en beschrijft de geleidelijke hervorming van de Nederlandse zorg als een succesverhaal. Hij komt tot de conclusie dat ons zorgstelsel van een centraal geleid, ineffectief en steeds duurder wordend systeem is verworden tot een gedecentraliseerd systeem waarin private verzekeraars op een gezonde manier concurreren. Goldberg prijst vooral de marktwerking en onderlinge rivaliteit tussen verzekeraars, die volgens hem tot gevolg heeft dat de Nederlandse patiënt 'met zijn voeten kan stemmen' wanneer hij zijn verzekering te duur vindt of de geleverde zorg ondermaats acht.
Hoeveel invloed het ene artikel in The Weekly Standard op Congresleden in Washington heeft, is natuurlijk nog maar de vraag, maar als het aan Goldberg ligt kunnen de Amerikanen veel leren van de concurrentie, prikkels en geslaagde privatisering die de Nederlandse zorg anno 2009 kenmerkt.

Bron(nen):   The Weekly Standard