China: organen komen van dode boeven

De Chinese regering verrast vriend en vijand door toe te geven dat de meeste donororganen in China afkomstig zijn van geëxecuteerde gevangenen. Dat was al een publiek geheim, maar de openheid van Peking is opmerkelijk, te meer omdat de Chinese ‘donorindustrie’ de reputatie geniet erg ondoorzichtig en onethisch te werk te gaan.
Bijna anderhalf miljoen Chinezen hebben een donortransplantatie nodig, maar volgens het Chinese ministerie van Volksgezondheid kunnen bij gebrek aan meer organen elk jaar slechts 10.000 operaties worden uitgevoerd.
Peking geeft toe dat na de executie van een gevangene vrij routinematig de lever, nieren en andere organen worden verwijderd. China voegt eraan toe dat de gevangenen bij leven daartoe hun toestemming hebben verleend, maar volgens critici krijgen ter dood veroordeelden niet bepaald de vrije keuze en voelen zij zich niet zelden tot die beslissing gedwongen.
De China Daily houdt het op twee derde van de donororganen, maar volgens mensenrechtengroeperingen komt minstens negentig procent van de gedoneerde organen van geëxecuteerde gevangenen.

Bron(nen):   Frankfurter Allgemeine Zeitung  De Standaard