De ergste oorlog sinds WO II

De oorlog in de Democratische Republiek Congo die al meer dan tien jaar duurt, mag gerust een vergeten oorlog worden genoemd. Dat is eigenlijk onbegrijpelijk, schrijft Howard W. French in The New York Review of Books, want het is de meest vernietigende oorlog sinds de Tweede Wereldoorlog. Het conflict in centraal-Afrika waar maar liest acht landen bij betrokken zijn, heeft al aan 5,4 miljoen mensen het leven gekost - veel meer dan welke oorlog sinds 1945 dan ook.
"Weinig mensen realiseren zich dat het Tutsi-leger uit Rwanda de drijvende kracht achter het geweld is, samen met diverse Congolese groepen die door Rwanda worden gesteund," schrijft French. De Rwandese president Paul Kagame stelt dat zijn leger zich wel intensief met Congo moet bemoeien omdat het Hutu-leger FDLR vanuit Congo een voortdurende bedreiging vormt voor Rwanda. Drie recent verschenen boeken die The New York Review of Books bespreekt betogen echter dat de dreiging van het FDLR sterk wordt overdreven en dat Rwanda zelf verantwoordelijk is voor veel van het geweld. Het is Rwanda te doen om de vele natuurlijke rijkdommen - goud, diamanten, tin - die volop aanwezig zijn in het oosten van Congo.
In het Westen kan Kagame nog altijd rekenen op veel krediet, omdat hij in Rwanda een einde maakte aan de volkerenmoord op Tutsi's en gematigde Hutu's en omdat hij een soort verlichte dictatuur in eigen land gevestigd zou hebben. (Zie bijvoorbeeld een oud stuk op Welingelichte Kringen, tweede link). Maar dat krediet verdient Kagame volgens French allerminst.
"In alle drie de boeken worden het Kagame-bewind en zijn bondgenoten in centraal-Afrika niet als helden geportreteerd, maar als opportunisten die morele argumenten gebruiken om economische belangen te behartigen. En hun bondgenoten in de Verenigde Staten en West-Europa komen evenzeer naar voren als medeplichtig, goedgelovig of eenvoudigweg verward. Voor hun aandeel in het weerbarstige conflict zijn al deze partijen verantwoordelijk, inclusief de Verenigde Staten."
Waar Welingelichte Kringen aan kan toevoegen: inclusief Nederland. Rwanda heeft afgelopen decennium volop ontwikkelingssteun gekregen uit Den Haag. Eind vorig jaar werd de Nederlands hulp opgeschort (zie de derde link).

Bron(nen):   The New York Review of Books  Welingelichte Kringen  Nu