Kampioen eten en drinken

Vandaag komt NRC Handelsblad met details van het declaratiegedrag van Joris Demmink, de veelbesproken secretaris-generaal van het ministerie van Justitie. In twee jaar tijd declareerde hij voor 13.000 euro aan eten en drinken, maar hij liet na - en dat is zeer ongebruikelijk - aan te geven waartoe deze etentjes dienden, en bovendien zijn er vaak geen bonnen. Daarmee wijken zijn declaraties substantieel af van wat gangbaar is. 
Verder is opvallend dat Demmink en zijn gasten niet alleen honger hadden, maar vooral ook dorst; zo declareerde hij 463,50 euro voor een diner voor vier personen en daarvan was 209,50 euro bestemd voor alcoholische dranken. Behalve geen bonnen geeft Demmink ook geen schriftelijke verantwoording van de declaraties. Dit in tegenstelling tot zijn politieke baas, minister Hirsch Ballin, die al zijn uitgaven via een verantwoordingsformulier toelicht. Ook secretarissen-generaal en bewindslieden op andere departementen verantwoorden hun kosten op dergelijke formulieren. 
In geval er wel bonnen zijn, bestaan bij Demmink de rekeningen voor circa de helft uit drank. Ook had hij een voorkeur voor restaurants met een Michelinster. Tenslotte is nog opmerkelijk dat hij de fooi die hij bij het afrekenen gaf ook op de rekening liet zetten. 
Er zijn nog twee zaken opvallend aan het NRC-stuk. 
In haar commentaar haast het ministerie van Justitie te vermelden dat er eigenlijk niets onrechtmatigs is gebeurd. "Justitie stelt dat de uitgaven van Demmink niet goed met die van collega’s van andere ministeries kunnen worden vergeleken. De wijze van declareren en registreren zou daarvoor te veel verschillen, " zo schrijft de krant. 
Ten tweede is vermeldenswaardig dat Demmink niet zomaar een topambtenaar is. Demmink wordt sinds enkele jaren beschuldigd van pedofiele praktijken (zie 2e link), waar hij noch zijn ministerie (Justitie) tot op heden op wensen te reageren. 
Het kan niet anders of zijn positie is nu kwetsbaar; de vraag is of met deze bonnetjesaffaire erbij niet sprake is van een explosief mengsel, maar gekgenoeg wijdt de NRC vandaag  aan de pedo-kwestie geen woord (eerder stond de krant hier wel bij stil in een zogenaamd 'maandagprofiel' van Demmink).
Kritische reacties van Kamerleden op het declaratiegedrag van Demmink zijn inmiddels ook binnen, zie derde link.

Bron(nen):   NRC Handelsblad  Welingelichte Kringen  NRC Handelsblad