VS-troepen in Afghanistan verliezen vertrouwen

Het moreel van de Amerikaanse troepen in Afghanistan staat onder grote druk. Veel soldaten voelen zich depressief en zijn gedesillusioneerd.
"Veel soldaten vinden hun verblijf hier zinloos. Ze zijn boos en wanhopig en willen gewoon terug naar hun families," zegt kapitein Jess Masengale van het Amerikaanse leger (10th Mountain Division’s 2-87 Infantry Battalion) in The Times.
Masengale is kapelaan. In de Britse krant maakt hij samen met een collega gewag van de tanende moraal van de Amerikaanse troepen. "De militairen zijn moe, gespannen, verward; ze hebben er genoeg van," aldus de andere kapelaan, kapitein Sam Rico (10th Mountain Division’s 4-25 Field Artillery Battalion). De twee geestelijken zeggen zich uit te spreken omdat de soldaten niet in een positie zijn om dat te doen.
Diverse militairen die door The Times zijn benaderd, bevestigen dat ze het vertrouwen in de missie beginnen te verliezen. "We zijn verloren – zo voel ik dat. Ik weet niet goed waarom we hier zijn," zegt een van hen. Een sergant die zes collega’s heeft zien sneuvelen en zelf twee aanslagen met bermbommen overleefde, antwoordt op de vraag of de militaire missie zinvol is: "Misschien wel, als ik zou weten waarom we hier zijn,. Maar dat weet ik niet."
De voorzieningen voor van de twee bataljons zijn goed, maar bij veel militairen is de rek eruit. In veel gevallen zijn ze voor de derde of de vierde keer voor bijna een jaar in Afghanistan of Irak gelegerd, met tussenpozen van minder dan een jaar.

Bron(nen):   The Times