China wordt militaire supermacht

Een Amerikaanse topmilitair heeft vandaag gewaarschuwd voor de indrukwekkende groei van het Chinese leger. Volgens admiraal Kevin Donegan moeten de Verenigde Staten zich afvragen of China niet bezig is de gehele (Aziatische) regio te destabiliseren. 
Het feit dat China in 2009 bijna 15 procent van het overheidsbudget aanwendt voor militaire doeleinden, wordt als een veeg teken beschouwd. "Als het leger op een dergelijke schaal uitdijt, is het interessant om je af te vragen wat er met al deze wapens gaat gebeuren," aldus Donegan die verantwoordelijk is voor een deel van de Amerikaanse vloot in de Pacific. 
Jaarlijk stijgen de Chinese uitgaven voor militaire doeleinden zo'n 10 procent en dat is op dit moment zo'n 71 miljard dollar op jaarbasis. Het Chinese verweer is telkens dat het Volksleger steeds meer kost, omdat de salarissen en overige personele kosten snel stijgen. 
Buitenstaanders houden het erop dat China meer en meer geavanceerde wapens koopt, om bij Amerika in de pas te kunnen blijven lopen.

Bron(nen):   AP