De sloop van Nout Wellink – deel twaalf

Hij is niet gemakkelijk weg te krijgen. Banken storten in, pensioenfondsen leiden verliezen, het toezicht blijkt rampzalig te kort te schieten, maar de verantwoordelijke man denkt na over zijn volgende termijn. 
Toch is er vandaag weer een grote deuk in zijn gehavende harnas geslagen. Het Financieele Dagblad onthult een brief waaruit blijkt dat Nout Wellink en de Nederlandsche Bank al meer dan een jaar voor de ondergang van DSB op de hoogte waren van de praktijken van die bank met koopsompolissen. 
De Nederlandsche Bank waarschuwt in een brief (die het FD bezit) dat de provisie op de polissen in 2009 openbaar zal worden „Dan is deze structuur niet meer houdbaar”, stelde de toezichthouder volgens het FD. DNB zou hebben gevreesd dat klanten de dure verzekeringen niet meer zouden willen als de hoogte van de provisies openbaar zou worden gemaakt.
„Uit de brief blijkt nergens dat DNB dat beleid – het ging toen nog om provisies tot 60 procent – op morele gronden afkeurde,” schrijft het FD. Ook wijst niets in de brief er op dat de toezichthouder rekening hield met de maatschappelijke ophef die later zou ontstaan als gevolg van de hoge provisies.

Bron: Het Financieele Dagblad (niet online)