‘Grapje zeker’

Zbigniew Brzezinski, Nationale Veiligheidsadviseur onder president Jimmy Carter, was de grote man achter de steun van de Verenigde Staten aan de Moedjahedien ten tijde van de Sovjetinvasie in Afghanistan. Nog altijd geldt hij in Democratische kringen als een van de meest gerespecteerde experts op het gebied van buitenlandse politiek. Vooral waar het gaat over Afghanistan. 
Uitgerekend deze man besluit nu de vinger eens op de zere plek te leggen. Hij vindt de nieuwe strategie van Obama namelijk zeer huichelachtig en bovendien contraproductief. In een interview vraagt hij zich openlijk af wie de Verenigde Staten eigenlijk zijn om in Afgahnistan democratie te komen brengen, en het regime van Hamid Karzai van corruptie te ontdoen. "We hebben een financiële sector die gulzig is en de rest van de wereld uitbuit, het Congres is doorspekt met eigenbelangen en lobbygroepen, en de uitkomst van onze verkiezingen is praktisch te koop. Grapje zeker." 
De massale instroom van Amerikaanse militairen werkt volgens hem averechts, omdat de Afghanen van oudsher  niets van buitenlandse inmenging moeten hebben. Wat zijn regering volgens hem wel moet doen?  
Lokale militia opbouwen, die gehoorzamen aan lokale machthebbers. Een nationaal leger in Afghanistan is onmogelijk omdat Afghanistan een Multi-etnische samenleving is, en dat is volgens de 81-jarige oudgediende wat de meeste Amerikanen niet willen inzien.

Bron(nen):   The Huffington Post