‘Europese geheime diensten bespioneerden burgers zelf’

Het zou met dat afluisteren wel eens heel anders kunnen zitten dan we dachten. De wijdverspreide spionage op burgers in Spanje en Frankrijk waarover de laatste dagen veel ophef ontstond, was het werk van de Franse en Spaanse geheime diensten zelf. Dat verklaarden althans anonieme Amerikaanse topambtenaren aan de krant Wall Street Journal. De documenten die klokkeluider Edward Snowden vrijgaf zijn volgens hun bronnen verkeerd geïnterpreteerd. In feite gaat het om telefoongesprekken opgenomen door de Franse en Spaanse geheime diensten zelf, in oorlogszones en buiten hun eigen grenzen. Die werden vervolgens doorgespeeld aan de Amerikaanse inlichtingendienst NSA, om de Amerikanen te helpen bij de bescherming van geallieerde troepen en burgers. Nederland wordt niet genoemd, maar uit het document van Snowden in Der Spiegel bleek destijds dat er in Nederland 1,8 miljoen telefoontjes werden onderschept. Waarschijnlijk gaat het ook hier juist om telefoontjes die door de AIVD werden onderschept en vervolgens aan de NSA werden doorgespeeld. Amerika merkte destijds al op dat de data verkeerd geïnterpreteerd werd, maar gaf verder geen tekst of uitleg, omdat ze daarmee mogelijk de operaties van hun bondgenoten zouden kunnen verstoren.

13 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Buck Danny

  En misschien deden de Europese geheime diensten dat wel op verzoek van de NSA? Of om als ruilmiddel te dienen? Immers, voor wat hoort wat. En ik kan me zo voorstellen dat de Amerikanen daar wat veeleisender in zijn.

 2. Pim Pandoer

  En Merkel die Merkel afluisterde ? Wie gelooft die Yankees nog ?

 3. Vogelbeest

  Er verschijnt regelmatig in de pers dat Nederland van alle niet-dictaturen (ik kan NL onmogelijk een democratie noemen) de meeste telefoontaps ter wereld heeft. Bovenstaand verhaal lijkt me dus zeker aannemelijk.

  • Jannie Ooms

   Ach, u kunt Nederland geen democratie noemen? Ik vrees dat u niet weet wat democratie inhoudt.

   We worden geregeerd door partijen die door het volk worden gekozen, door u en mij dus. Dat noemen we democratie.

   Kabinetten worden noodgedwongen samengesteld via het consensusmodel, waardoor de partijen in het kabinet hun verkiezingsbeloften nooit (helemaal) waar kunnen maken.

   Het is geen ideaal systeem, maar ik kan niets beters bedenken. U zult mogelijk niet tevreden zijn over het kabinet -ik ook niet- maar het is pure onzin om daarom Nederland als democratie af te serveren.

   (in antwoord op Vogelbeest)
   • Heldoppantoffels

    Gelukkig ben ik dat niet met je eens Jannie. Grove schendingen van privacy passen niet in een democratie en het argument dat dit niets met een democratie te maken zou hebben is ook wat eigenaardig.

    Wat je eigenlijk stelt is dat door de consensus tussen partijen met verschillende visie, uit onderhandeling het massaal afluisteren van burgers komt?

    Ook het daadwerkelijk falende beleid van de westerse overheden kun je onmogelijk toeschrijven aan de consensus tussen partijen om maar tot een regering te komen. Dat de overheid faalt bij de bescherming van onze privacy dat was al evident, daar kan in het lijstje wat mij betreft het volgende aan toegevoegd worden:

    Falen om exorbitante beloning van bestuurders aan te pakken
    Falen om corrupte banken aan te pakken**
    Falen om te zorgen voor schone eerlijke voedselvoorziening
    Falen mbt het ontslagrecht, minder rechten burger
    Falen goedkope en schonere energie
    Falen van rechtvaardige belastingen – grote bedrijven betalen €0,-
    Falen van normen/waarden overheid, denk maar aan oorlog Irak

    **De crises is ontstaan door banken, welke bestuurders van banken zijn ter verantwoording geroepen? De bestuurder Van Goldman Sachs loopt bijvoorbeeld weg met meer dan $500.000.000,- (Het geneuzel met de Libor rente is maar het topje van de werkelijke ijsberg).

    Alles bezien is het wat mij betreft tijd voor een eerlijker systeem. Ik zou maar eens beginnen met het aanbrengen van een strikte scheiding tussen politiek en bedrijfsleven. Politici lijken tegenwoordig vaak al te regeren in het belang van de toekomstige werkgever(s).

    (in antwoord op Jannie Ooms)
    • Jannie Ooms

     Interessant stuk. Met uw opsomming van overheidsfalen ben ik het eens. Maar u hebt mijn stuk niet goed gelezen. ‘Het argument dat dit niets met democratie te maken zou hebben…’ Waar heb ik dat gesteld? En dat het afluisteren het gevolg zou zijn van het concensusmodel heb ik ook niet gesteld. Dat heeft eerder te maken met falend toezicht vanuit de Kamer.

     Als u mijn stuk beter had gelezen, dan zou u gezien hebben dat ik Vogelbeest alleen probeerde uit te leggen dat we in dit land wél in een democratie leven, die, doordat iedereen via de partijen mee kan beslissen, mogelijk als bestuursvorm gebrekkig is, maar waarvoor ik zo snel geen aanvaardbaar alternatief kan bedenken. U wel?,

     (in antwoord op Heldoppantoffels)
     • Heldoppantoffels

      Vogelbeest schrijft “ik kan NL onmogelijk een democratie noemen” en dat schrijft hij in relatie tot het vele afluisteren.

      Jij schrijft als antwoord “Ach, u kunt Nederland geen democratie noemen? Ik vrees dat u niet weet wat democratie inhoudt.”

      Mijn argumentatie is dat in een democratie andere normen en waarden horen te gelden, afluisteren hoort daar niet bij.

      We kunnen natuurlijk lang discussiëren over de inhoud van de term democratie op verschillende abstractieniveaus, maar de overheid behoort in een democratie te handelen in het belang van de burger en daar kiezen wij de mensen inderdaad voor.

      De praktijk is zoals eerder beschreven heel anders.Heb ik een alternatief? Dat is niet nodig indien we betere afspraken met elkaar maken,

      – Strikte scheiding tussen politiek en bedrijfsleven!!! Kiest iemand voor een rol in de politiek, dan kan deze X jaren niet meer in het bedrijfsleven werken of betalingen ontvangen in die context.

      Dan betaal je langer voor politici die uit het politieke arena (moeten) stappen, maar dan maak je het minder aannemelijk/aantrekkelijk dat politici handelen in een ander belang dan dat van de burger.

      En
      – Naar Zwitsers voorbeeld wetgevend/correctief referendum

      (in antwoord op Jannie Ooms)
 4. Ettore Greco

  Indiscriminate monitoring everywhere did not happen with Obama but with George W. Bush, the author of 9/11. All that is happening is the prelude to the next big surprise. Since George H. Bush was CIA director, the US secret State agencies had played a double role to get to today when every person is constantly monitored by NSA and other agencies not to report information to the US Government but to feed with all data the embryo of a new superpower. At the present time, a small group of Zionists, like a hidden parallel government, with George Bush still today at the head of secret services in the US, UK and Israel, is the destabilizing force behind most terror events and with classified information at disposal and a private army is plotting what now would seem unthinkable to many. The spokesman for this group in the US Congress is John Mc Cain who reports the given orders weighing on the US administration. The aimed targets for this group are a War of Religion and chaos everywhere so that desperate people will soon invoke a New World Order without even knowing what that is.
  There is one single Solution.

  http://www.wavevolution.org

 5. kletsmajoor

  Het beeld dat ik had tot nu, was dat landen niet hun eigen burgers afluisterden (want illegaal) maar dat een ander land dat deed waarna die data werd uitgewisseld via een soort ruilbeurs voor geheime diensten. Ik vind dat nog steeds wel aannemelijk maar het nieuwe verhaal van de Amerikanen staat daar haaks op. Ik ben benieuwd wat de Euripese landen hier weer op gaan antwoorden.

 6. Captain Caveman

  Het “over en weer” spelletje is begonnen.
  Chaos en verwarring creëren is de tactiek, zodat straks niemand meer precies weet hoe of wat of überhaupt nog interesse heeft in deze zaak en het deksel weer stilletjes op het vat kan.

 7. Prikker

  Dat wat ik gezien heb deed me echt voor het ergste vrezen.
  Daar waar bij Obama al het begin van een inzicht begon te dagen blijkt bij de inlichtingendiensten nog totaal geen notie van hun kwaad in zicht te zijn en daarnaast blijken zij zich ook totaal onafhankelijk te voelen van hun leiding/wat Obama verantwoording voor heeft. Ik zag alleen maar kleine kinderen die de vinger terug stak naar een ieder die kritiek gegeven had…
  En iedereen weet inderdaad dat de VS/NSA/etc etc gebruik maken van externen om hun kwade werk te doen. Snowden was immers ook niet direct in dienst van de VS en die externen zullen inderdaad best over de hele wereld verspreid zitten.
  Samenvattend… dit is echt scary as hell als inlichtingendiensten zich zo onafhankelijk gaan voelen dat ze aan niemand meer verantwoording denken hoeven af te leggen.
  Obama clean up your act !

 8. grasspriet

  Overheden hebben maar 1 reden om hun eigen burgers te bespioneren.
  Ze zijn bang voor hun burgers. En waarom zijn ze bang voor hun burgers omdat ze dondersgoed weten dat wat zij doen en beslissen niet in het belang van die burgers is en zodoende de kloof tussen burger en overheid groter en groter waardoor de ontevredenheid groeit en ook de kans dat er bewegingen ontstaan die het recht in eigen hand neemt.

  En dát lieve overheid, is uw eigen schuld. Want zelfs de sporadische momenten dat u onze mening vraagt middels referendum, treedt u deze met voeten omdat u een eigen agenda heeft wat wederom het vertrouwen van burgers in overheid verkleint enz. enz.

 9. Maria

  Uiteindelijk is het ook ten goede van de burgers, en leidt dit tot preventie van wellicht bepaalde misdrijven. Zo een dergelijke collaboratie kan dus ook ten voordele van vele burgers zijn.

Reacties niet toegestaan