Onderzoek naar sjoemelende CDA-bestuurder un Limburg

Uit een parlementaire enquête moet blijken of gedeputeerde Ger Koopmans zich schuldig gemaakt heeft aan belangenverstrengeling, in de tijd dat hij als provinciebestuurder ook een betaalde nevenfunctie had bij baggerbedrijf Terraq. Het bedrijf kreeg orders van de provincie.

Uit onderzoek van NRC bleek dat Terraq Koopmans gebruikte om zijn belangen te bepleiten bij de provincie. Dat is corruptie en is verboden