Nelie Smit: een driemanschap met een generaal moet de rommel van Hugo de Jonge opruimen

Nelie Smit-Kroes vindt dat we ons in een oorlogssituatie bevinden en dat er onder leiding van De Jonge en Rutte zoveel mis gaat dat er een driemanschap moet worden belast met de leiding over het corona-beleid. "We zitten in een oorlogsituatie. Dat vergt onconventionele maatregelen." Ze denkt aan een generaal, ex-DSM-topman Feike Sijbesma en oud-BT-topman Ben Verwaayen. 'Je kunt niet een probleem laten oplossen door de mensen die het hebben veroorzaakt."

" Het afspelen van de verantwoordelijkheid, daar heb ik langzamerhand een broertje aan dood. Er wordt nu weggedoken voor verantwoordelijkheid.

We zitten in een oorlogssituatie. Dat vraagt om snelle besluitvorming.Vraag Feike Siebesma terug."