Twee ton voor prins Maurits – en buiten de Europese regels om

Prins Maurits gaat namens Nederland propaganda maken voor de electrische auto. Wat dat betekent is onhelder, maar uit het contract, waar de Volkskrant naar heeft gekeken, blijkt wel dat de Prins er twee ton voor krijgt. Vermoedelijk is afgesproken dat hij twee dagen per week besteed aan de propaganda. Zodat hij die andere drie dagen nog andere bezigheden kan ontwikkelen

Prins Maurits (41) mag dit jaar bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat maximaal 204 duizend euro declareren als voorzitter van het Formule E-Team, de taskforce die voor de overheid elektrisch autorijden propageert.

De beloning van de prins mag ten hoogste 156 duizend euro bedragen. Zijn bedrijf, The Source, dat zich met innovaties bezighoudt, mag daarnaast 48 duizend euro aan kantoorkosten declareren.

Prins Maurits is niet het eerste lid van het Koninklijk Huis dat geld krijgt voor werkzaamheden voor een ministerie. Prinses Máxima kreeg in 2003 als prominent lid van de commissie-PAVEM 44 duizend euro op jaarbasis van het ministerie van Sociale Zaken.
De commissie-PAVEM stond onder voorziterschap van Paul Rosenmöller en had als taak vrouwen uit etnische minderheden te prikkelen deel te nemen aan het maatschappelijke leven.
De site Prorpublica (tweede link) - een site die aan de kant staat van de republikeinse zaak - die de zaak als eerste aan het licht bracht voegt het volgende toe: "Er is geen aanbestedingsprocedure geweest, wat wil zeggen dat er geen concurrerende offertes aan het ministerie zijn gedaan. En dat is verplicht volgens de Europese richtlijnen voor projecten die meer dan € 133.000 bedragen. Voor deze overtreding verschuilt Eurlings' ministerie zich achter het argument dat de heer van Oranje 'hoofdzakelijk aan arbeidsbemiddeling zou doen'."

Bron(nen):   de Volkskrant  Prorepublica