CIA en Mossad zijn de baas in de wereld

Soms, heel soms, lukt het een begenadigd auteur om de wereldpolitiek in z'n diepste wezen te doorgronden - en dat dan kort en bondig. 
Welingelichte Kringen is bij uitstek de plek om een dergelijke essayist in de schijnwerper te plaatsen en vandaag is dat Gregory Fegel, medewerker van de Pravda, ook wel bekend als De Waarheid. Luister wat hij te zeggen heeft.
De meese zogenaamde terroristische aanslagen van de afgelopen jaren werden in werkelijkheid verricht door de Mossad, de CIA en de Britse geheime dienst. Op een bijzonder vernuftige manier is de schuld van al dit geweld met zijn vele slachtoffers in de schoenen van moslims geschoven, maar de werkelijke daders kwamen uit het Westen. 
Neem nou die instortende Twin Towers, dat was een staaltje samenwerking van heb ik jou daar; CIA Pentagon (!) en Mossad werkten broederlijk samen en de zwarte Piet ging naar Osama. Was er gelijk een geldig excuus om Irak en Afghanistan binnen te vallen. 
Het gaat allemaal - het zal u welicht niet verbazen - om de olie en die zogenaamde westerse democratien zijn in werkelijkheid in handen van een stelletje warlords.  
Zeker, in dit korte bestek doen we het betoog van Fegel zondermeer te kort en daarom verwijs ik u graag naar de link voor 'het hele verhaal.'

Bron(nen):   Pravda