Joe Biden ziet vooruitgang in Irak

Joe Biden, de Amerikaanse vice-president onder Barack Obama, beschouwt Irak als een groot succes en meent dat het land goed op weg is om een stabiele democratie te worden. Hij ziet vooruitgang op alle fronten. 
Deze zomer zouden 90.000 Amerikaanse militairen naar huis kunnen komen, Irak is steeds beter in staat om de eigen orde te handhaven en een representatief bestuur te vormen. Dat kan een van de grootste wapenfeiten van de huidige regering worden, zei hij tegen Larry King van CNN
Voor Omar Fadhil Al-Nidawi, een Iraakse politiek commentator en blogger, en Austin Bay, een Amerikaanse militair die in 2004 in Irak diende, aanleiding om in The Wall Street Journal uit te roepen dat 'succes' vele vaders kent. Zij onderkenden die verbetering al veel eerder en herinneren aan het jaar 2007, toen de Democraat Harry Reid de oorlog in Irak verloren verklaarde, Joe Biden het land in stukken wilde opsplitsen, en Barack Obama zich op hoogverheven toon tegen de surge onder leiding van generaal Petraeus uitsprak. 
Nidawi en Bay roeiden tegen de toenmalige mediastroom in. Als de Democratisch gezinde media nu een positiever beeld van Irak schetsen, is de vraag natuurlijk wel of we niet met 'spin' te maken hebben en hoe gerechtvaardigd dat nieuwe optimisme is. Maar vooruit, Joe Biden en Barack Obama zien succes - hun succes, en dat is goed voor Amerika en de wereld.

Bron(nen):   The Wall Street Journal