Een korte opsomming: dit gaat Joe Biden als eerste doen

Vanaf vandaag is Joe Biden de nieuwe president van de Verenigde Staten. In de afgelopen periode heeft de Democraat duidelijk gemaakt wat hij allemaal van plan is om te gaan doen in de eerste weken en maanden van zijn presidentschap.

Een heleboel Trumpbeleid gaat hij terugdraaien en de internationale contacten wil hij aanhalen. BBC News maakte een opsomming van de belangrijkste beleidsplannen die op korte termijn moeten worden uitgevoerd.

 • Mondkapjes verplichten in openbare ruimtes
 • 100 miljoen Amerikanen vaccineren in eerste 100 dagen van regeerperiode
 • Sneltests op grote schaal beschikbaar maken
 • Weer lid worden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
 • Weer deelnemen aan het klimaatakkoord van Parijs
 • Het reisverbod vanuit moslimlanden terugdraaien
 • Verbod op huisuitzettingen tijdens de pandemie voortzetten
 • Betaling van studentenleningen langer stopzetten
 • Steunpakket van 1,9 biljoen dollar uitvaardigen
 • Belastingverlaging voor de rijken terugdraaien
 • Intrekken van de vergunning voor de controversiële Keystone XL oliepijpleiding.
 • Ongedaan maken van deregulering op het gebied van transport en energie
 • 11 miljoen immigranten een verblijfsvergunning geven
 • 545 migrantenkinderen herenigen met hun ouders
 • Stoppen met de bouw van de grensmuur bij Mexico.
 • Aanpakken van de politie op het gebied van rassenongelijkheid
 • Aanpakken van geweld tegen transgenders en het verbod voor transgenders op deelname aan het leger opheffen.
 • Contact verbeteren met bondgenoten en de NAVO met de boodschap: ‘We zijn terug en je kunt weer op ons rekenen’.
Bron(nen):   BBC News