De Lib Dems dromen van regeringsdeelname

Nick Clegg, de leider van de Britse Liberal Democrats, droomt van regeringsdeelname. Tot voor kort leek een machtsovername door de Conservatieven een zekerheid, maar de nieuwe Leider David Cameron overtuigt minder dan in eerste instantie leek. Hij lijkt te veel op een soort Tony Blair en Gordon Brown is ondanks zijn grote persoonlijke impopulariteit aan het terugvechten. De opiniepeilingen achten de kans aanwezig dat geen van de beide grote partijen staks een meerderheid krijgt in het Lagerhuis, en dan komt de liberale leider Nick Clegg als 'kingmaker' in beeld.
Met wie hij wil gaan regeren, heeft hij nog niet gezegd. De Lib Dems (een Britse versie van D66) stonden niet lang geleden nog links van Labour, waren bijvoorbeeld tegen de inval in Irak, maar zijn onder Clegg naar het midden opgeschoven. 
Het zou wat zijn. 
In de negentiende eeuw waren de liberalen een grote partij, maar in de twintigste eeuw werden zij door de opkomst van Labour naar de marge gemanoeuvreerd. Dat kwam ook door het Britse kiesstelsel, met the winner takes all, waardoor de Lib Dems (die vaak hele behoorlijke stemmenaantallen halen) alleen in het welvarende zuidwesten echte districten konden binnenhalen. 
Datzelfde kiesstelsel, waar de afstand tussen kiezer en gekozene heel wat kleiner is dan bij ons, kan er echter ook voor zorgen dat de Lib Dems ondanks een mooie score straks toch weer met lege handen staan.

Bron(nen):   The Times  The Times