Massa-immigratie? Er gaan meer moslims weg dan er bij komen

De nieuwste cijfers over de ‘massa-immigratie’ van allochtonen afkomstig uit moslimlanden  wijzen uit dat er het afgelopen jaar sprake was van een negatief migratiesaldo: er vertrokken er dus meer uit ons land dan dat er kwamen. Dat constateert onderzoeker Flip van Dyke op basis van de cijfers van het CBS . Marokko, Turkije en Irak zijn niet alleen goede leveranciers van migranten. Tegenover de 22 duizend immigranten uit moslimlanden stonden vorig jaar namelijk 24 duizend emigranten. Tot 2007 was het vertrek overschot nog hoger. In de jaren tussen 2008 en 2013 was er een licht positief saldo, maar ook in die jaren vertrokken er bijna net zoveel moslims als er bij kwamen. Aanwas is voornamelijk toe te schrijven aan gezinshereniging. Bij de uitstroom gaat het vaak om ouderen die hun laatste jaren op de geboortegrond willen doorbrengen, maar ook steeds vaker om jongeren die in het land van herkomst een betere toekomst hopen te vinden Conclusie: de massa-immigratie van moslims bestaat helemaal niet

Bron(nen):   Flip van Dyke      

19 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. kletsmajoor

  Flauwe manier van ‘downplayen’ van de immigratie- en integratieproblemen. Want die massaimmigratie is er natuurlijk wel geweest want hoe komen al die moslims hier dan? En de problemen met integratie zijn er het gevolg van. Het was een geval van ‘teveel, te snel’. Met die drie worden kan je trouwens bijna alle 20e eeuwse maakbaarheidsprojecten karakteriseren.

  • Kopje thee

   Bovendien: de 24 duizend vertrekkenden zijn hoogstwaarschijnlijk geschoold en min of meer vermogend. Anders kun je je zo’n stap niet permitteren. Of dat ook voor de binnenkomers geldt, betwijfel ik.

   (in antwoord op kletsmajoor)
   • Oh_Oh_SarCastro

    Als het een on vermogende en of geschoolde lukt om nl binnen te komen, moet uit gaan niet echt veel anders zijn Denk ik?

    (in antwoord op Kopje thee)
   • knier

    En is het waarschijnlijk dat die vertrekkers zijn gegaan met behoud van uitkering,kinderbijslag en weet ik wat al niet meer.

    (in antwoord op Kopje thee)
   • Dead Silence

    Mijn (niet-moslim) collega’s uit Oost-Europa, Azie en Zuid-Europa met allen een doctorstitel in de natuurwetenschappen krijgen geen vergunning. Analfabeten uit de woestijn wel. zo gaat dat hier.

    (in antwoord op Kopje thee)
    • martijnhoekstra

     Is je conclusie daaruit dat we immigratie voor hoog opgeleiden makkelijker moeten maken, dat we immigratie die nu mogelijk is (gezinshereniging en permanente verblijfsstatus vluchtelingen) moeilijker moeten maken, of iets anders?

     (in antwoord op Dead Silence)
  • Vogelbeest

   Massa-immigratie moet gedeeltelijk gelezen worden als massa-vermenigvuldiging. Ieder immigrantengezin 6 kinderen, en de 2e generatie ook nog 4 kinderen schiet lekker op. En een gedeelte daarvan integreert, maar een groot gedeelte ook niet. Die “verlangen terug” naar de normen en waarden van de ontwikkelingslanden die hun ouders of grootouders ontvlucht zijn.

   (in antwoord op kletsmajoor)
 2. PaulusJ

  Voor het gemak vergeten we maar even de geboortecijfers.
  Ruwweg 4,5 moslim tegen 1,2 niet moslim.
  Eens kijken wat dat voor cijfers opleverd over 10, 20 of 30 jaar.
  Iedereen kan het in elke stad en dorp dagelijks waarnemen, maar de wetenschap Roos Vonkt en Diederik Stapelt gewoon door.
  Niets aan de hand mensen, doorlopen.

 3. Anna

  Goh , echt waar ? Nou voorlopig zijn er weer 17.000 geldzoekers bij gekomen , dus tja . Lijkt mij heel vreemd , in mijn wijk zijn er dit jaar tientallen allatonen bij gekomen , velen werkloos , zie elke dag meer mannen in jurken , in het zwart lopende brievenbussen en uiteraard vette auto”s , prinsjes in merkkleding , scooters , we zijn hier hard op weg om ook een prachtwijk te worden . Gelukkig gaat deze verrijking elk jaar 5/6 weken naar de rif , dat is de periode dat wij rust hebben !!

 4. Flip van Dyke

  Tjonge, ik dacht dat iedereen wel blij zou zijn met deze cijfers. Niet dus.

  -Geboortecijfers:ruwweg 4,5 moslim tegen 1,2 niet-moslim?? Waar haalt u dat vandaan PaulusJ?

  -Downplayen Kletsmajoor? Dacht het niet. U ziet toch in de grafiek dat er tot 2001 de netto-immigratie rond de 20.000 lag? De afgelopen 11 jaar echter op gemiddeld op 1.600 per jaar. Dat is een belangrijk gegeven. Als het saldo net zo groot zou zijn als voor 2002 dan hadden we 200.000 mensen meer gehad plus dan nog een aantal extra kinderen. De ‘massa-immigratie’, want daar gaat het artikel over, bestaat niet meer vertellen de cijfers ons.

  -Dat de bevolkingsgroep nog groeit Anna, staat vast. Dat komt door een wat hoger vruchtbaarheidscijfer -wordt vaak heel erg overdreven- maar vooral omdat ze zo jong is. Daardoor is het % dat sterft door ouderdom -nu nog- veel lager.

  -Ook Vogelbeest met je 6 en 4 kinderen, waar haal je dat vandaan?

  -De emigranten goed opgeleid en de immigranten niet? Er is weinig onderzoek naar maar wat er wel is laat het tegendeel zien. Dat komt bv omdat wereldwijd het onderwijs niveau is gestegen.
  Ook was bijvoorbeeld in 2011 10% van de buitenlandse immigranten uit moslimlanden student. Dat was in 1996 minder dan een half procent.

  -Met uitkering vertrekken Knier? Nee hoor, tenzij 65+ maar daar zijn er maar heel weinig van.

  • kletsmajoor

   Ik zie niet in wat jouw opmerking afdoet van mijn commentaar. De grafiek laat zien dat er vóór 2002 er wel massaimmigratie is geweest. Nu, 10 jaar later, zijn de problemen die daarvan het gevolg zijn nog lang niet opgelost. Dat het saldo na 2002 is gedaald en nu rond de nul fluctueert is heel goed. Dat heeft voorkomen dat de immigratieproblemen ons boven het hoofd zijn gegroeid.

   (in antwoord op Flip van Dyke)
   • Flip van Dyke

    Ik ben dus niets aan het downplayen, maar laat zien dat het ‘probleem van massa-immigratie uit moslimlanden’ niet (meer) bestaat. Niettemin is een van de belangrijkste agendapunten van de PVV het stopzetten van die ‘massa-immigratie’. Welk probleem los je daarmee op?

    (in antwoord op kletsmajoor)
 5. Jeroen

  Dit lijken mij sterke punten, Flip. Een genuanceerd verhaal, onderbouw met cijfers. Ik geloof dat je zelfs PaulusJ, Kletsmajoor, Anna, Vogelbeest en Kopje Thee hebt overtuigd.

 6. Sanne Leobergen

  Massa-immigratie uit moslimlanden en Remigratie!

  Terwijl de islam gewelddadig oprukt vanuit Irak en Syrië tot in onze straten en nog meer jihadisten uit islamitisch Midden- Oosten en Afrika richting Nederland komen, gelijk een verblijfsvergunning, stemrecht en dubbelpaspoort krijgen, de politiek in meerderheid wegkijkt van de werkelijke problemen, worden de islamitische apartheids-gebieden steeds groter in Nederland!

  Helaas is het nu overduidelijk dat de moslims ons uitkeringsparadijs niet zullen verlaten, in tegendeel, ze zullen apartheids-gebieden creëren in Nederland. In Nederland dreigt een soort midden-oosten land toestand te ontstaan. Overal in de steden zijn er jihad strijders actief, imams en andere moslimstrijders zijn bezig om jonge mannen en vrouwen op te leiden! Ze stellen onomwonden dat Nederland moet worden overgenomen. Moslims zouden nieuwe instroom bevorderen door meer bruiden uit een islamitische land te halen, hun kinderen als anti-Nederlands opvoeden etc.. Op die manier wordt er een nieuwe bevolking gevormd die heel snel in aantal toeneemt. Ondertussen is het aantal moslims in Nederland explosief gegroeid. De vele Jihadisten uit Marokko, Turkije, Somalië, noordelijk Afrika en het Midden-Oosten doen ook het aantal illegale moskeeën en koran cursussen ???.

  Het is vanzelfsprekend dat Nederlanders een oordeel kunnen geven over de Jihadistische daden. De ontwikkelingen laten zien dat er verband is tussen de invasie politiek van moslimlanden en de hun massa verplaatsing onder de naam immigratie…! Het probleem is dus dat de “migrant” verplicht zich een islamitische levensstijl en maatstaf voor handelen moet aanmeten, die in strijd is met onze verlichte en humane cultuur. We liggen onder dagelijks vuur van de islam. Deze veroveringsideologie die iedereen aan zich wilt onderwerpen zorgt ervoor dat met name de islamitische “migrant” gestuurd wordt door de vijandige mogendheden…

  Nu nog begrijpen dat 3e en 4e generaties meer radicaliseren vanwege de doodcultus, genaamd islamitische heilige oorlog;Jihad! We zijn onderweg. Het was niets, is niets en het maximale dat ze ooit te bieden zal hebben is tolerantie onder hoogspanning…

  En het gaat gewoon verder. Het is nu overduidelijk geworden dat de 4e en ook 5e generaties van Marokkanen, Somaliërs, Antillianen en Turken helemaal niets in de melk te brokkelen hebben.

  Het begint steeds meer te lijken op 1939, de dagen en maanden van voor WOII, de arrogantie en afstandelijkheid van de islamieten tov de Nederlander is op straat al duidelijk merkbaar. De infiltratie in wetgevende, controlerende en uitvoerende macht is al sluipend aan de gang. Wij staan erbij en kijken ernaar, maar hun einddoel komt stil aan steeds nader! We bespeuren in Nederland in toenemende mate en op allerlei gebied steeds meer van dit soort mensen die verantwoordelijk zullen blijken te zijn voor het verval van vrijheid en een betrouwbare democratische rechtstaat.

  Kortom, er moet gedacht worden aan een terugkeer.

  Je hoeft geen genie te zijn om dit te zien!

  Met Vriendelijke Groeten.

  Victor Leman, Florac Bosch, S. Leobergen, A. Thores, Lidya Dekker. N. Korse. S. Ellen Krans, W. Karmann

 7. P. Westaerdam

  Moskee Bouwers en Jihadi’s!

  Moskee Bouwers in Nederland zijn geen vredesactivisten! Wat ze doen is de
  sleutel voor het begrijpen van de islamitische mentaliteit, die, net als van een
  organisatie als de Islamitische Staat (of IS of ISIS), bestaat uit het afhakken
  van hoofden. De filosofie van de jihad, of de heilige oorlog, tegen wat Mohammed
  noemde “de ongelovigen”, staat centraal in de islam. Dit is een verplichting
  voor elke moslim. En de “heilige” islamitische teksten van de Koran en de Hadith
  zijn vol met verzen die de gelovigen vermanen om de gewelddadige, heilige oorlog
  te voeren tegen de “ongelovigen”!

  Het is onvoorstelbaar dat D66,VVD, christenen, moderne academici en sociaal
  democraten deze islam blijven propageren als een zachtmoedige en vredelievende
  godsdienst. Dat wordt gelogenstraft door honderden gewelddadige teksten uit
  koran en hadith, zowel als door de gewelddadige islamitische geschiedenis en
  jihadisten van nu!

  Groeiend verzet van de bevolking tegen het migratie en moskeebouw wordt nog
  steeds door de overheid genegeerd. De overheid volhard in het verdwaasde beleid,
  waardoor de toestand steeds sneller escaleert. VVD, net als D66, PVDA en CDA,
  wilt de moskeebouw in Nederland niet ontmoedigen…! Een broeinest van jihadisme
  in Nederland is juist de moskee geworden. Dit zijn geen onschuldige constituties,
  het is beslist geen plaats waar aan kinderen ‘een gematigde versie van de islam’
  wordt bijgebracht.

  Jihadistische hebzucht en de stelling dat de hele wereld aan mohammed toebehoort
  en aan hem belasting moet betalen voor het onderhoud, wordt nu ook in
  Nederlandse moskeen gepropageerd…

  Niettemin blijft VVD net als PVDA, CDA en D66, de islam propageren als de
  godsdienst van de vrede en vergeet men maar liever de veertien eeuwen durende
  veroveringsoorlogen tegen het gekerstende Europa.

  Uitspraken van de profeet Mohammed over de heilige oorlog

  Door moslims wordt Mohammed altijd afgeschilderd als vredelievend, zachtmoedig,
  edelmoedig, vergevingsgezind, nobel, rein, enzovoorts. De juistheid daarvan kan
  iedereen zelf beoordelen aan de hand van onderstaande hadith teksten.

  SUNAN ABU-DAWUD, BOEK 14: Jihad

  14.2478: Een deel van mijn gemeenschap zal blijven vechten voor het recht en hun
  tegenstanders overwinnen tot de laatste van hen vecht met de antichrist

  14.2493: Hij die uittrekt in naam van Allah en sterft of wordt gedood is een
  martelaar, of zijn nek breekt door een val van zijn paard of kameel, of wordt
  gestoken door een giftig schepsel, of sterft in zijn bed, of door welke dood dan
  ook, is een martelaar en zal naar het paradijs gaan.

  14.2497: Wie niet deelneemt aan een krijgstocht (jihad) of die uitrust, of goed
  zorgt voor de familie van een krijger zal door Allah worden getroffen met een
  plotselinge ramp.

  14.2498: Gebruik uw bezit, uw persoon en uw tong in de strijd tegen de
  meetgodendienaars.

  14.2520: De krijger krijgt zijn beloning en degene die hem zijn uitrusting geeft
  krijgt zijn eigen beloning en die van de krijger.

  14.2535: Allahs apostel zei: Als iemand vecht in Allah’s naam gedurende de korte
  tijd tussen het twee maal melken van een kameel, zal hij verzekerd zijn van het
  paradijs. Als iemand Allah oprecht verzoekt om gedood te worden en dan sterft of
  gedood wordt zal hij de beloning van een martelaar krijgen.

  14.2610: De apostel van Allah beval hem Ubna aan te vallen en de plaats te
  verbranden.

  14.2626: Wanneer de apostel van Allah op krijgstocht ging zei hij: O Allah, gij
  zijt mijn hulp en mijn steun; Door u ga ik voort, door u val ik aan, en door u
  vecht ik.

  14.2631: Wanneer de profeet op krijgstocht ging deed hij altijd of hij ergens
  anders heen ging en zei hij : oorlog is bedrog.

  14.2632: Allah’s apostel benoemde Abu Bakr tot onze commandant en wij vochten
  met enige heidenen, die wij ‘s nachts aanvielen en doodden. Onze oorlogskreet
  was die nacht “doodt; doodt;” Salamah zei: die nacht doodde ik eigenhandig
  heidenen van zeven huishoudens.

  14.2635: Mij (de profeet) is bevolen tegen mensen te vechten tot dat zij
  getuigen dat er geen God is behalve Allah, dat Mohammed zijn dienaar en zijn
  apostel is, zij zich bij het gebed in de zelfde richting keren, eet wat wij
  slachten en bidden zoals wij.

  14.2660: De meest genadige mensen zijn gelovigen die anderen doden.

  14.2664: Doodt de oude mannen die heiden zijn, maar spaar hun kinderen.

  14.2681: Wij vochten samen met AbdurRahman. Vier ongelovige vijanden werden bij
  hem gebracht. Hij beval dat zij in gevangenschap moesten worden gedood.

  14.2685: Op de dag van de slag van Badr stelde de profeet het losgeld voor de
  mensen uit het voor-islamitische Arabië op vierhonderd dirhams per hoofd.

  14.2697: Wij waren op expeditie met AbdurRahman. Sommigen stalen van de
  oorlogsbuit. De apostel van Allah verbood iets van de buit te nemen voordat die
  werd verdeeld.

  14.2715: De apostel van Allah oordeelde dat een krijger recht had op wat hij
  roofde van de man die hij doodde en dat dit niet verdeeld hoefde te worden in
  vijfden.

  14.2730: Het leger bestond uit vijfduizend mannen, waarvan driehonderd ruiters.
  Hij gaf twee delen van de buit aan de ruiters en een deel aan het voetvolk.

  14.2737: De profeet stuurde een detachement naar Najd. Ik ging met hen mee en
  kreeg overvloedige rijkdom. Onze commandant gaf ieder van ons een kameel als
  beloning. Daarna kwamen wij bij de profeet die de oorlogsbuit onder ons
  verdeelde. Nadat hij een vijfde deel voor zich zelf had genomen kreeg ieder van
  ons twaalf kamelen.

  14.2756: Ik hoorde de apostel van Allah zeggen: als je geen gezant was zou ik je
  onthoofden. Maar vandaag ben je geen gezant. Daarop beval hij een helper om hem
  te doden. Hij onthoofde hem op het marktplein.

  IS JIHAD Is dus niet verzonnen!

  ISIS, HAMAS, AL-NUSRA, AL-QAIDA, MOSLIMBROEDERS, MILLI GORUS EN KORAN!

  Het leven van Mohammed is bij moslims bekend als “de Sunna”, wat betekent “de
  gebruikelijke praktijk” of “het voorbeeld”. In de islamitische terminologie
  verwijst het naar het leven en de manieren van Mohammed. Met andere woorden, de
  moslims hebben altijd gekeken naar het leven van Mohammed voor aanwijzingen over
  hoe om te gaan met andere mensen en met andere landen. Voor deze informatie
  kijken moslims naar de Soera, dat de belangrijkste tekst van de Koran is, of
  naar de Hadith, wat de schriftelijke versie van de mondelinge moslimtraditie is,
  die hoofdzakelijk bestaat uit wat de moslims beschouwen als de waardevolle
  lessen over hoe het leven te leven, volgens “de profeet”.

  “Als je de ongelovigen ontmoet op het slagveld, sla hun hoofden af”. (Soera 47:
  4)

  De onthoofdingen van westerse journalisten, hoe beangstigend ze ook zijn, zijn
  niets vergeleken met de wreedheid die Mohammed bepleit en in feite ook heeft
  uitgevoerd. In het jaar 627 belegerden Mohammed en zijn strijders de joodse stam
  die bekend staat als de “Banu Qoeraiza” in Medina. Hij gaf opdracht tot de bouw
  van loopgraven rond de stad. Ibn Ishaq, de vroegste islam-biograaf van Mohammed
  beschrijft wat er daarna gebeurde:

  “Toen gaven zij (Banu Qoeraiza) zich over… daarna zond hij tot hen en sloeg
  uit hun hoofden af in de loopgraven toen ze tot hen uit werden gebracht in
  groepen… Ze waren in totaal met 600 of 700, hoewel sommigen deze cijfers zelfs
  op 800 of 900 stellen… Dit ging door totdat de apostel een einde aan hen
  maakte.”

  Wanneer de monsters van de Islamitische Staat westerse journalisten onthoofden,
  volgen ze gewoon het voorbeeld van “De Sunna”. Dit is niet een of andere
  uitloper van de islam, die “radicale islam” of “islamisme” heet. De Jihad en de
  onthoofdingen komen rechtstreeks uit de kern van de islam. Die is radicaal.

  “Gematigde moslims” bouwen geen middeleeuwse megamoskeen! Moskee Bouwers in
  Nederland zijn niet gematigd! Er bestaan verschillende vormen en fases van
  Jihad, moskeebouw is een belangrijke stap voor de jihad, dit is afbakening,
  waarin opvoeding en training beoefend kan worden.

  Alle moskeen in Nederland propageren dat de islam niet in staat is toe gedeeld
  te worden, en wordt geheel aangenomen met zijn credo en systeem en het is niet
  toegestaan (Jaiz) om een deel van zijn wetten te verloochenen. (DIT IS PUUR
  FUNDAMENTALISME)

  Het moet ieder weldenkend mens duidelijk zijn dat deze islamieten nieuwe
  burgeroorlogen gaan ontketenen in welke westerse samenleving dan ook… Jihad,
  heilige oorlog van Moslims wordt door koran en hadith expliciet en nadrukkelijk
  gecommandeerd.

  Het is pure grootheidswaanzin zoveel moslims daartoe uit te nodigen! Uit meest
  islamitische landen stromen nog steeds ongeschoolde migranten en zogenaamde
  asielzoekers, voor wie hier geen werk is, naar ons uitkeringsparadijs.

  De verkondiging van haat en verachting jegens ongelovigen en het verbod op
  contact met ongelovigen houd moslims in een isolement omtrent de megamoskeen.
  Ruwweg 79 % van de moslims leeft hier van uitkeringen met weinig zicht op
  verbetering, zelfs nog in de derde en vierde generatie.

  Het is absoluut noodzakelijk dat we ons herinneren dat de westerse moslims, die
  zich aansluiten bij de Islamitische Staat, gewoon “De Sunna” en Mohammed volgen,
  ze hebben alles in de moskeen geleerd. Door dit te doen, houden ze vast aan een
  zieke, gevaarlijke ideologie, omdat het beweert een religie te zijn. En daarom
  weten mensen in het Westen, die geloven in vrijheid van godsdienst, niet hoe om
  dit het hoofd te bieden.

  De overheid zal een eind moeten maken aan het voornaamste wapen van de islam,
  immigratie en moskeebouw! Megamoskeen met de hoge minaretten zullen immers de
  allergrootste islamitische migratiestromen ooit naar het Westen te stimuleren en
  wordt de Westerse samenleving en democratische rechtsorde voorgoed vernietigd.

  Met Vriendelijke Groeten,

  Victor Leman, Florac Bosch, H. Westerdam, P. Westerdam, S. Leobergen, Arto
  Troyer, S. E. Konne, A. Thores, L. H. Dekker. W. Karmann, N. Korser, H. Vlaams,
  Berna Akker, R. E. Zycke, Adriana T., E. Born

Reacties niet toegestaan