De Raspoetin van David Cameron

David Cameron beschikt over een groot politiek talent en zorgt ervoor dat de aankomende Britse verkiezingen erg spannend zullen worden. Maar hij is niet alleen en vandaag brengt The Sunday Times een uitgebreid profile van zijn kingmaker, van Steve Hilton, volgens de krant een meester in marketing en strategie.
Een bijnaam heeft hij ook al, Raspoetin, en die dankt hij aan het feit dat hij nimmer van de zijde van Cameron wijkt, zich nooit laat interviewen en zelden op parties verschijnt of naar bijeenkomsten van fundraisers gaat. 
De mensen die hem kennen zijn het erover eens dat hij degene is die de Tories na een reeks van verkiezingsnederlagen weer klaar heeft gemaakt voor een partij die een succesvollle greep naar de macht kan doen. Hilton heeft als het ware visueel gemaakt hoe de Tory-heerschappij eruit zal zien als de Conservatieven terug zijn in het machtscentrum. Leidend idee: de sociale mobiliteit van de de burger. Mensen moeten in tijden van tegenslag niet altijd willen terugvallen op de staat maar dienen hun eigen verantwoordelijkheden te kennen. 
Dit nieuwe Engeland dient vrolijk te worden gepresenteerd en vooral niet als een somber alternatief voor de huidige staat van de natie. Allereerst dient de partijleider er daarom fris en levenslustig bij te lopen -ook in jeans als de gelegenheid zich daartoe leent - en zijn partijbijeenkomsten aangekleed met vrolijke decors en eigentijdse logo's. De Britten moeten weer het gevoel krijgen dat het leven 'really can be more enjoyable under the Tories.'
In het conservatieve gezelschap van goedgeklede en goedgekapte leiders is Hilton een wat vreemde eend in de bijt; sportschoenen, t-shirt en na afloop an een bijeenkomst vertrekt hij dikwijls op de fiets. Toch is er niemand in de partij die meer verdient dan hij (200.000 pond).
Hilton en Cameron zijn zeer nauw met elkaar verbonden, zowel tijdens als buiten het werk, en insiders beweren dat zijn invloed op de wat stijvige partijleider bijzonder groot is. Zo was het ondenkbaar dat Cameron zonder Hilton ooit op het dak was opgeklommen (uiteraard in bijzijn van kranten en tv) om een eigen zonnecollector op zijn huis te zetten.
Of Hilton een inspirerende goeroe is of een aalgladde opportunist, is na lezing niet helemaal duidelijk. Belangrijker is om te weten dat Cameron werkelijk geen stap zet en geen beslissing neemt zonder ruggespraak met de quasi-onzichtbare Hilton.

Bron(nen):   The Sunday Times