David Cameron heeft veel in huis

Vanavond gaan naar verwachting 20 miljoen Britten voor de tv zitten om het debat tussen de 3 politieke leiders te volgen. Als we The Times (2de link) moeten geloven, hebben de verschillende campagneteams over de kleinste zaken onderhandeld om de belangen van hun kandidaten vanavond zo goed mogelijk te waarborgen. Daar willen we nog weleens een uitgebreid artikel over lezen - over de vraag waartoe zo'n pr-leger dient in verkiezingstijd, maar nu even iets anders.
Veteraan Max Hastings schrijft in de Financial Times dat de Tories nog niet de harten van de kiezer hebben gestolen. Er heerst scepsis over de mate waarin ze kunnen besturen en ook zijn mensen bevreesd voor de mogelijke kaalslag die de komst van de Conservatieven met zich meebrengt.
Laten we eens naar de karakters kijken, zegt Hastings, wat voor een premier zou David Cameron zijn?
Cameron is een kind van Margaret Thatcher - hij is ideologisch gedreven en heeft een groot vertrouwen in wat mensen op hun eentje te weeg kunnen brengen. Hoge belastingen en 'Brussel' zijn hem daarbij een gruwel. Hij heeft vertrouwen in de mens en wat die allemaal kan, en dat is een contrast met Gordon Brown die meer heil van de overheid verwacht. Noem hem een liberale idealist.
Verder gelooft hij in 'family values' en meent hij dat de massale opengebroken huwelijken een schaduw op het publieke leven werpen. Verder is hij voor een politicus opvallend normaal en heeft hij oog voor de komische kanten van het menselijke bestaan.
In zaken als immigratie en moslim-bashing heeft hij een koel hoofd en laat zich niet verleiden tot onverstandige opvattingen. Van anti-Amerikanisme kan niemand hem beschuldigen (ook in Engeland een gangbare stroming sinds de Irak-oorlog), maar over blinde adoratie voor de Amerikaanse neocons beschikt hij geenszins.
Cameron heeft een goed zenuwstelsel en de allure van een staatsman, zo besluit Hastings, en hij zou weleens een heel opvallende jeune premier kunnen worden.

Bron(nen):   Financial Times  The Times