Dit zijn de belangrijkste overeenkomsten tussen de politieke partijen

Natuurlijk proberen politieke partijen in verkiezingstijd hun verschillen zoveel mogelijk te benadrukken, maar eigenlijk zijn er ook best veel overeenkomsten. Op het gebied van het minimumloon bijvoorbeeld, of de lerarensalarissen.

Behalve de PVV, Forum voor Democratie en SGP willen alle partijen dat kinderopvang gratis wordt voor een grote groep mensen. De partijen variëren enkel in 'gratis voor iedereen' of 'gratis voor ouders die het niet breed hebben'.

Verder vindt iedereen op twee partijen na dat het toeslagensysteem eenvoudiger moet worden. De een spreekt van een 'einde maken aan de toeslagenjungle', de ander vindt dat het systeem 'op de schop' moet.

Veel partijen willen ook een salarisverhoging voor leraren. Een groot aantal wil de lonen voor alle leraren verhogen en sommigen willen een gelijkstelling van de beloningen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Behalve de VVD willen alle partijen af van het leenstelsel voor studenten. In wat voor vorm dan ook moet de studiebeurs terugkomen.

Verder wil bijna iedereen op Forum na een hoger minimumloon. Ook vinden de meeste partijen dat een werkgever een vast contract moet aanbieden.

Verder vinden veel partijen dat thuiswerken moet worden aangemoedigd. Ze hebben door de coronacrisis ingezien hoeveel voordelen het heeft.

De meeste politieke partijen hebben ook grote plannen met het openbaar vervoer. Het moet 'hoogwaardig' of zelfs 'gratis' zijn. Ze willen ook allemaal nieuwe en snellere verbindingen. Negen partijen willen een snelle trein naar het noorden, het CDA wil er een naar het oosten en de PvdA naar het zuiden. De VVD wil een lightrail tussen grote steden.

De auto zorgt dan weer voor veel verdeeldheid. Zeven partijen willen een hogere maximumsnelheid op de snelweg, de rest niet.

Opvallend: elke partij behalve de PVV wil meer bomen gaan planten en wijdt daar expliciet een passage aan in het verkiezingsprogramma.

Minder opvallend: iedereen wil meer huizen, inclusief een ministerie voor Wonen, om dat te regelen.

Alle partijen zijn tenslotte groot fan van de wijkagent. Daar moeten er meer van komen, ze moeten 'zichtbaarder' worden en 'meer de wijk in'.

Bron(nen):   NOS