In Turkije woedt een burgeroorlog

In Turkije woedt een stille burgeroorlog, beweert The Wall Street Journal, nu nog min of meer geweldloos maar blijft dat ook zo? 
Aan een kant heb je het seculiere establishment, het leger, de oudere politici en rechters die de godsdienst op afstand van de staat willen houden, geheel in de geest van de grondlegger van het moderne Turkije, van Kemal Ataturk. Aan de andere kant bevindt zich een door de islam geïnspireerde beweging die godsdienst een grotere plaats wenst te geven in het staatsbestel. Inmiddels worden nieuwe wetten voorbereid om het seculiere karakter van Turkije aan te tasten en dat proces wordt met angst en beven tegemoet gezien. 
Eigenlijk is er een contra/revolutie gaande, zegt Hasan Koni, een Turks rechtsgeleerde. De manier waarop Ataturk zijn land in 1920 vorm gaf, ging voorbij aan de wensen van de plattelandsbevolking die er strenge religieuze ideeën op nahield, die mensen werden destijds gemarginaliseerd en je zou kunnen zeggen dat ze nu terugslaan. 
Cruciaal in dit proces is de rol van de AKP, waarbij betwijfeld wordt of deze partij geen verborgen agenda voert en stilletjes bezig is Turkije´s westerse oriëntatie om te buigen richting Mekka. Turkije is met 72 miljoen inwoners een grootmacht in de regio en na Amerika de NAVO lidmaat met het sterkste leger. Bijgaand artikel in de WSJ is grondig en zeer verhelderend.

Bron(nen):   The Wall Street Journal