Israel is veel te macho

Wat zich precies op en rond de Mavi Marmara heeft afgespeeld is nog steeds niet duidelijk. Maar een zekere indruk hebben we wel: Israel is zeer agressief en gewelddadig uit de hoek gekomen en het lijkt of het land er zo alles aan doet in een groter isolement terecht te komen.
Het was goed voorstelbaar geweest dat Israel het schip niet de kans had gegeven de blokkade van Gaza te doorbreken, maar dan zonder dat dit mensenlevens had gekost. Meer tact, minder geweld.
Want wat is inmiddels het geval: eerst werd Israel slechts gehaat in de omliggende en overige moslimlanden, inmiddels zijn daar veel andere regio bijgekomen - dat geldt voor belangrijke delen van de westerse wereld en ook voor Turkije.
Zelfs in Amerika doet zich deze ontwikkeling voor - ook onder de Democraten zou de steun aan Israel niet langer als iets vanzelfsprekends gelden. Republikeinen staan nog steeds achter Israel, maar iedereen begrijpt dat de relatie met landen als Irak, Iran en Afghanistan erg belast worden door de vriendschap met Israel.
Volgens The Econmist bevindt Israel zich in een vicieuze cirkel en moet het land zichzelf hieruit bevrijden. En dat zal deels met consessies gepaard moeten gaan ten opzichte van enkele stokoude vijanden. 
Het is frappant dat juist in deze jaren de Israelische economie bijzonder succesvol is en voorop loopt inzake hoogwaardige technologie. Dat zijn ontwikkelingen die op een vanzelfsprekende manier met het buitenland worden gedeeld. Terwijl Israel zich in politieke zin meer en meer isoleert.

Bron(nen):   The Economist