Linkse mensen snappen weinig van economie

Het goede nieuws: het onderzoek waarover het hier gaat werd gehouden in de VS. Het zegt dus gelukkig niets over alle goedgeïnformeerde linkse mensen in Nederland. Het slechte nieuws: progressieve mensen blijken in de VS amper iets te snappen van economie. 
De onderzoekers hadden de beschikking over een groep van 5000 Amerikanen, van wie de politieke voorkeur bekend was, variërend van zeer links tot extreem rechts. De ondervraagden kregen 8 stellingen voorgelegd over de werking van de economie. Een daarvan (de andere staan hier onder) luidde: als de bouw van huizen wordt beperkt stijgen de prijzen van huizen. Die stelling is correct. Maar dat vonden de meeste linkse mensen niet. 
Over het hele onderzoek beantwoordde zeer conservatieve mensen 1,3 van de 8 vragen fout, conservatieven 1,6, gematigden 3,6, linkse mensen 3,7 en zeer linkse mensen 5,7. 5,7 fout van de 8 vragen dus. En, wie wil kan het nalezen, simpele vragen over de essentie van de economie. 
Maar zoals gezegd, het zegt niets. Het onderzoek vond plaats in de VS. Hier ligt het heel anders.

Bron(nen):   The Wall Street Journal