Lobby Rabobank hield onderzoek inkrimping veestapel tegen

Rabobank heeft samen met landbouworganisatie LTO Nederland ervoor gezorgd dat er vóór het Klimaatakkoord van 2018 geen onderzoek is gedaan naar inkrimping van de veestapel. Dat blijkt uit een lobbybrief in handen van de Volkskrant.

Ook Zembla wijdde er gisteren een aflevering aan. De brief kwam een paar maanden nadat de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur had geoordeeld dat inkrimping van de veestapel onvermijdelijk was om de klimaatdoelen voor 2030 van het akkoord van Parijs te halen. In het document van Rabobank stond onder meer dat inkrimping in strijd zou zijn met het regeerakkoord en ‘derhalve niet aan de orde en niet acceptabel’.

Milieuorganisaties wilden onderzocht hebben of die inkrimping al op korte termijn nodig zou zijn. "Om zeker te weten dat we niet tien jaar de ene kant oplopen om dan in 2030 de conclusie te trekken dat het de andere kant op moet," aldus Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu.

Het onderzoek kwam er wel, uitgevoerd door Wageningen University, maar pas nadat het Klimaatakkoord gesloten was. Nu is er behalve terugdringing van CO2 ook een afname van de stikstofuitstoot nodig. Volgens berekeningen van topambtenaren moet daarom de veestapel met 17 tot 30 procent krimpen in de komende 10 tot 15 jaar.

Bron(nen):   De Volkskrant