Sarah Palin vergelijkt Obama met Hitler

In de VS is enige beroering ontstaan over het feit dat Sarah Palin haar aanhangers heeft opgeroepen een artikel te lezen, waarin het fonds dat president Obama met geld van BP heeft ingesteld ter compensatie van slachtoffers van de olieramp in de Golf van Mexico wordt vergeleken met het nazisme. Het bewuste artikel, van de hand van de conservatieve columnist Thomas Sowell, verscheen maandag en werd alom bekritiseerd, omdat erin staat dat president Obama zijn burgers net als Adolf Hitler hun vrijheid ontneemt, zonder noemenswaardig protest.

"Toen Adolf Hitler in de jaren twintig de nazi-beweging opbouwde, probeerde hij bewust mensen te activeren die normaal gesproken weinig aandacht aan politiek besteedden," schrijft Sowell. “In onze tijd wordt de Amerikaanse democratie stukje bij beetje ontmanteld door de huidige regering in Washington, en niemand lijkt zich daar druk om te maken."

Vervolgens stelt Sowell dat Obama zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden door het fonds in te stellen: “Waar staat in de Amerikaanse grondwet dat de president de bevoegdheid heeft om grote sommen gelds aan een privé-onderneming te ontfutselen en dat naar eigen goeddunken te verdelen onder degenen die hij een schadevergoeding waardig acht?"

Een woordvoerder van Palin reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

Bron(nen):   Politico