Ideetje: breng de werklozen naar plaatsen waar banen zijn

Ooit - toen er nog geen uitkeringen waren op aarde - was het heel normaal: als op de ene plaats werkloosheid was (zeg: Oost-Groningen) , en op de andere plaats werk (zeg: tweede Maasvlakte), dan verplaatsen de werklozen zich naar de plaats waar werk was. Dat is in deze verlichte tijden niet beschaafd, vandaar dat de tweede Maasvlakte wordt aangelegd door duizenden Polen en Bulgaren (waar vervolgens dan weer dure huisvesting voor wordt gebouwd, want ook in dat opzicht zijn we beschaafd geworden). 
De nieuwe Engelse regering gaat het anders aanpakken. Iain Duncan Smith, de minister van Wet Werk en Pensioenen, kondigt vandaag in The Sunday Telegraph aan dat hij werklozen 'mobieler' gaat maken. Mooi geformuleerd, Engeland heeft vijfenhalf miljoen mensen in de werkende leeftijd die niet werken, maar heet ook voortdurend meer buitenlanders nodig om het - onaangename - werk te doen. De regering was al van plan de instroom sterk te beperken. 
Daar komt nu bij dat werklozen 'gestimuleerd' worden elders werk te accepteren. Een van de 'hulpmiddelen' daarbij zal de huursubsidie zijn. Als je woont op kosten van de gemeenschap op een plaats waar geen werk is, en er is voor jou wel werk elders, dan kan je je huursubsidie verliezen als je niet bereid bent te verhuizen. Dat klinkt niet naar een stimulans, maar naar dwang. 
Heel benieuwd of Paars Plus dat ook een idee vindt: minder huursubsidie in Zuid-Limburg en Oost-Groningen en meer mensen die gaan werken waar het werk is.

Bron(nen):   The Sunday Telegraph