Franse ministers kunnen voortaan op een houtje bijten

Nicolas Sarkozy heeft verordonneerd dat ministers moeten overgaan op een sober regime. Aan de ongekende luxe die de Franse bewindsman omgeeft, moet volgens de president een einde komen.
Dit klinkt zeer onheilspellend. Want waar de Franse Revolutie ook een einde aan heeft gemaakt, niet aan de weelde die de hoogwaardgheidsbekleders omgeeft. Een gemiddelde minister woont (en leeft) in omstandigheden waar iemand als koningin Beatrix slechts van kan dromen. Woonomgeving, eten,drinken - het is allemaal van een weelde die in de rest van de westerse wereld onbekend is, maar blijkbaar meent Sarkozy dat dit niet langer is te verkopen in een tijdperk dat 'de broekriem aanhalen' meer dan eens het parool is.
Zelf geeft hij graag het goede voorbeeld. Zo is de befaamde gardenparty die de president jaarlijks op 14 juli (nationale feestdag) geeft al afgeblazen. Ook wil hij circa 10.000 auto's met chauffeur en zo'n 7.000 dienstwoningen afvoeren (net als ten tijde van Lodewijk XIV krijgen de handlangers van de Franse elite van alles kado). 
Het zijn ferme woorden en we zullen de komende maanden vast te lezen krijgen hoezeer de president wat dit aangaat zelf woord houdt. Want Sarkozy is dol op privé jets, grote buitenhuizen en superjachten om zijn vrije dagen door te brengen. 
Nou ja, misschien is dat ook te veel gevraagd. Maar het is al heel wat als hij zijn ondergeschikten hun voordeeltjes weet af te pakken.

 

Bron(nen):   Libération