Italiaanse zorgmedewerkers: inenten of geen salaris meer

Met een decreet dwingt de Italiaanse regering het zorgpersoneel zich te laten inenten. Wie zich niet laat vaccineren mag niet meer werken en krijgt geen salaris. De maatregel is omstreden, maar de regering houdt er aan vast

De discussie wortelt in een breder wantrouwen tegen vaccins dat de afgelopen jaren zichtbaar is geworden in Italië. Personeel in de zorg kon zich als een van de eerste groepen laten inenten, maar een aantal artsen en verpleegkundigen heeft dat geweigerd.

Bron(nen):   NRC