Oeps, Bisschop Tutu heeft liever Bush dan Obama

Eerst had je in de Amerikaanse prairie een billboard met de beeltenis van George W. Bush - met de tekst erbij dat hij toch wel werd gemist. Goed, dat was dan in de VS zelf.
Maar nu lezen we in The New York Times hoe bisschop Desmond Tutu (Zuid-Afrika) zich beklaagt over Barack Obama. Die het toch echt moet afleggen in vergelijking met Bush.
Onderwerp: de bestrijding van aids. George Bush heeft zich als president buitengewoon ingezet voor hulpprogramma's voor Afrikanen met aids. Mede daardoor kregen veel meer mensen toegang tot de noodzakelijke medicijnen en gingen de sterftecijfers in zuidelijk Afrika omlaag. Dit ging gepaard met royale fondsen die de VS aan Afrikanen beschikbaar stelden.
Obama besteedt minder geld aan aidspatienten en dat krijgt volgens Tutu grote gevolgen, reden waarom hij zegt te hopen dat de VS tot inkeer komen. 
Toch wel schrikken hoe we uit progressieve hoek te horen krijgen dat de voormalige Amerikaanse president iets goeds heeft gedaan. En dat nu al, nog maar 2 jaar na zijn vertrek.

Bron(nen):   The New York Times