CDA: ‘De stijl van bullebakken.’

De Volkskrant analyseert de geschiedenis achter de chaos. Een samenvatting.
De kiem voor strijd ttussen Verhagen en Klink werd gelegd toen Eurlings uit de politieke stapte. Verhagen had toen geen schijn van kans als mogelijk leider. Hij werd gezien als een effectieve machtspoliticus. Maar dat was hij in Balkenende 4 nou juist níet geweest. Het was  Verhagen die  de discussie aanzwengelde over Uruzgan die uiteindelijk leidde tot de val van het kabinet en tot de halvering van het CDA
De allerzwaarste electorale klappen vielen juist in zijn Limburg.
Toch kwam Verhagen na de verkiezingen bovendrijven in de gedesoriënteerde fractie. De gedachte was  dat Verhagen, als bewezen politiek dier en taai onderhandelaar, geschikt zou zijn om het voortouw te nemen tijdens de formatieperiode. Hoewel Ab Klink bij een deel van de fractie beter lag, werd die voor deze rol minder geschikt geacht.
Het scenario luidde dat de sluwe Verhagen de onderhandelingen tot een goed einde zou brengen en dan als vicepremier een kabinet zou ingaan. Dan zou Klink fractieleider kunnen worden en, hopelijk, in de luwte kunnen uitgroeien tot een politiek leider.
Toen het binnen het CDA ging stormen rond samenwerking met de PVV, werd het geringe vertrouwen in Verhagen onmiddellijk opnieuw zichtbaar. Weer werd een beroep op Klink gedaan om evenwicht te brengen. Hij werd naast Verhagen aan de onderhandelingstafel gezet.
Volgens sommige betrokkenen is de omgang in de fractie allang niet meer zakelijk. Er is dinsdag in de fractievergadering openlijk gedreigd dwarsliggende fractieleden, onder wie Klink, uit de fractie te zetten. Mensen voelen zich vernederd, er zijn termen als ‘verrader’ gevallen.
Direct betrokkenen hebben de laatste dagen steen en been geklaagd over de cultuur die heerst in de partij. Er wordt gesproken van ‘een monocultuur’. Die wordt in het huidige CDA belichaamd door Maxime Verhagen zelf, mensen als senator Hans Hillen en de leden van het huidige fractiebestuur Ger Koopmans, Joop Atsma en Sybrand van Haersma Buma.
‘Bij alles wordt nu meteen de vertrouwensvraag gesteld’, zegt een oudgediende. ‘Zelfs over mensen als Cees Veerman. Het zijn bijna totalitaire patronen. De stijl van bullebakken.’
Nog maar een half jaar geleden was zoiets bij het keurige, gedisciplineerde CDA onvoorstelbaar.

Lees ook: Joost Niemoller: Juist Klink heeft aarzelingen bij de Islam

 

 

Bron(nen):   De Volkskrant