Nieuw koninkrijk op komst

In de 19de en 20ste eeuw kwam helaas een einde aan veel koninkrijken. Noem het een erfenis van de Franse Revolutie dat vooraanstaande families die eeuwenlang de dienst hadden uitgemaakt in hun land, opeens moesten rennen voor hun leven.
Gelukkig bestaat het omgekeerde ook. 
Heel soms is de leiding van een land in zo goede handen, dat men besluit de zoon van de leider een mandaat te geven om het gezag na de dood van papa uit te oefenen. En als die zoon ook weer een briljante zoon heeft, ja waarom zou je de Grondwet dan niet wijzigen, zodat de macht op een vloeiende manier van de 1 bij de ander terecht komt?
Noord-Korea is hier een goed voorbeeld van. Naar wordt verwacht zal Kim Jong-il dezer dagen bekend maken dat zijn zoon hem te zijnertijd gaat opvolgen en zo nummer 3 zal worden in de heersende dynastie. The New York Times verwacht niet dat de leidende arbeiderspartij veel tegenstand zal geven, zo is men onder de indruk van de capaciteiten van junior. 
Over kleine Kim (vermoedelijk eind 20) is maar weinig bekend, een foto heeft nog nooit iemand gezien en zijn eerste publieke optreden moet nog komen. Wel zijn er inmiddels liederen en gedichten over hem in omloop waarbij zijn grootheid wordt bezongen. Ook schijnt hij samen met zijn vader meer dan eens fabrieken te bezoeken en inmiddels menige werkman te hebben begroet.
Noord-Korea wordt ook in ons land veelvuldig bekritiseerd en daarbij slaat de criticus al snel een superieure toon aan. Dat lijkt ons wat dit onderwerp betreft bepaald niet nodig - want qua erfopvolging is Noord-Korea bezig net zo achterlijk te worden als Nederland.

Bron(nen):   The New Yrok Times