Een Amerikaanse dode is 1000 dollar waard

Minstens 5 bedrijven uit Iran zijn gevestigd in Afghanistan als dekmantel voor het betalen van Taliban-troepen.
De Sunday Times beschrijft hun bezigheden met treffende details. Er zijn verschillende tarieven, waarvoor de Iraniers betalen. Er is een 'bijdrage in het soldij' - 150 euro per maand, veel meer dan het loon van regeringssoldaten - en er is de schadeloosstelling voor het doden van NAVO-troepen. Duizend euro per lijk. Zes keer zoveel voor een voertuig.
De strijd in Afghanistan gaat uiteraard over de vraag welke versie van de Islam het dichtst komt bij de door Allah gewenste situatie, maar geld helpt daarbij ook.
Net nu de Afghaanse banken (die zorgen voor de betaling van de regeringstroepen) bezig zijn in te storen, loopt de bijdrage van Iran op. En dan vooral de bijdrage aan gewone mannen, die hun gevechtskracht kunnen verkopen aan de hoogstbiedende. En op dit moment is dat volgens de Sunday Times Iran.

Bron(nen):   The Sunday Times