Plasterk bekent: Nederland luisterde zelf 1,8 miljoen telefoongsprekken af

In oktober baarde cijfers uit Der Spiegel opzien. De NSA zou in één maand 1,8 miljoen Nederlandse telefoongesprekken hebben gevolgd. Dat wil zeggen dat de Amerikaanse geheime dienst de metadata van de telefoontjes zou hebben. Dat zijn gegevens zoals de locatie en het telefoonnummer waarmee en waarnaar wordt gebeld. Deze informatie wordt per nummer opgeslagen. In een eerste reactie zei verantwoordelijk minister Plasterk toen dat dat legaal was en dat er niets aan de hand was. Hij zei maar wat, blijkt nu. Want het was niet de NSA die afluisterde, maar de Nationale Sigint Organisatie. Dat is de organisatie die namens de AIVD het afluisteren voor zijn rekening neemt. Plasterk en Hennis schrijven daarover aan de kamer: "Aanvullende informatie en vervolgens nader onderzoek en analyse van de gepubliceerde gegevens hebben echter geleid tot de volgende conclusie. De bedoelde grafiek wijst op circa 1,8 miljoen records metadata die door de Nationale Sigint Organisatie (NSO) zijn verzameld in het kader van terrorismebestrijding en militaire operaties in het buitenland. Het betreft dus uitdrukkelijk data verzameld in het kader van de wettelijke taakuitoefening. De gegevens zijn rechtmatig gedeeld met de Verenigde Staten in het licht van internationale samenwerking.