Ik word genoemd…

Nu de informatie (bijna) klaar is komt aan de orde wat voor veel van de politici natuurlijk al steeds de hoofdzaak was: wie krijgt een dienstauto. Onder andere NRC doet mee aan het gokspel.
De VVD mag vermoedelijk, naast de premier, vijf ministers leveren en vijf staatssecretarissen. Het CDA is kleiner, maar zal niet veel minder posten krijgen.

Edith Schipper: fractievoorzitter VVD?

Verhagen krijgt het superministerie van Economische zaken en Landbouw; dat zong al eerder rond. NRC denkt dat Gerda Verburg Defensie krijgen en Marja van Bijsterveldt onderwijs. Jan Kees de Jager blijft uiteraard op zijn post op financiën.

Stef Blok: Sociale Zaken

Bij de VVD krijgt Atzo Nicolaï een dienstauto: hij wilde op de Kamerlijst omdat hij nog een keer deel wil uitmaken van het landsbestuur. Hij wordt genoemd boor Binnenlandse Zaken. Henk Kamp wordt, denkt Den Haag, minister van Veiligheid, de optelsom van Justitie en politie.


Melanie Schultz: terug naar Den Haag?

Stef Blok wordt zeker minister, wellicht van Sociale Zaken en ook Edith Schippers zal promotie maken. Zij wordt mogelijk fractievoorzitter.


Gerda Verburg: Defensie

Namen die verder worden genoemd zijn, volgens NRC, Melanie Schultz van Haegen en Hans van Baalen voor de VVD en Henk Bleker bij het CDA.
Piet Hein Donner, de bedwinger van Ab Klink, wordt genoemd als vicefractievoorzitter van de Raad van State


Piet Hein Donner: opvolger Tjeenk Willink