Pakistan leest NAVO de les

Pakistan heeft de grens met Afghanistan gesloten voor NAVO-voertuigen die via de weg hun bevoorrading voor troepen in Afghanistan op peil houden. Dit als sanctie voor een eerdere helicopteraanval op een Pakistaanse veiligheidspost. 
Recentelijk voerde Amerika aanvallen uit op Pakistaans grondgebied - op locaties waar vermoed wordt dat Taliban-handlangers zich schuilhouden.
Trucks met olievoorraden worden nu aangehouden aan de grenspost Torkham, ten noorden van Peshawar. Het is bijzonder dat Pakistan tot een dergelijke maatregel besluit en volgens The New York Times tekent dit de slechte verhouding met de Verenigde Staten.

Bron(nen):   The New York Times