Kruisteken Sarkozy bij paus is politieke zonde

Het bezoek van de Franse president Nicolas Sarkozy aan het Vaticaan heeft  aanleiding gegeven tot veel Frans politiek gedoe. Sinds de Franse revolutie is de relatie tussen de Franse staat  en de kerk precair. Er is  daarom kritiek dat de president tijdens zijn bezoek aan het Vaticaan (meerdere keren nog wel) een kruisteken heeft gemaakt. Sarkozy werd vrijdag door paus Benedictus XVI ontvangen  om de polemiek te begraven over de uitwijzing van de Romazigeuners, wat een gevoel van onbehagen creëerde tussen Frankrijk en de H. Stoel.
Na de  audiëntie maakte de Franse president tijdens een gebedsmoment – een moment van inkeer, zegt het Elysée - meermaals een kruisteken en bad hij het Onze Vader. Links vindt dat dit afbreuk doet aan het principe van Frankrijk als lekenstaat.
‘Dat hij een bezoek brengt aan de paus maakt deel uit van zijn verantwoordelijkheid. Als gelovige staat het hem vrij te bidden. Maar in het Vaticaan was hij niet als gelovige maar als staatshoofd van een lekenstaat. Het is niet goed openbaar- en privé-leven te vermengen’. Oud premier Laurent Fabius verklaarde dat Sarkozy een verkeerde beslissing nam over de Romazigeuners. ‘Geen enkel kruisteken, zelfs gemaakt in het Vaticaan, kan deze fout uitwissen’.

Bron(nen):   Rue99