Rutte-1: feest voor de dure externe adviseurs

Er gaat bezuinigd worden op ambtenaren. Hele ministeries zullen worden ontmanteld en bij de gemeenten moeten ook zware bezuinigingen komen. Daarom is het feest bij De Externen.
Externen worden namelijk te hulp geroepen als een organisatie, en vooral een ambtelijke organisatie, iets niet zelf kan. En de taak die de komende jaren moet worden gedaan, bezuinigen op het eigen apparaat, gaat de krachten van ambtelijke organisaties ver te boven.

‘Wij kunnen de overheden goed helpen hun doel te bereiken’, zegt Jos Zandhuis, bestuurslid bij Boer & Croon, tegen Het Finaniceele Dagblad. ‘Het is namelijk niet eenvoudig om de benodigde reorganisaties uit te denken en door te voeren.' (Bij Boer & Croon komt met in actie vanaf € 200,-- per uur.) 'Daar heb je een buitenstaander bij nodig.’

Zandhuis stoort zich aan de reflex om externe inhuur als boosdoener aan te wijzen. ‘Het beeld bestaat dat dure adviseurs een eindeloze hoeveelheid rapporten schrijven die in een la verdwijnen, maar in feite doen wij juist veel uitvoerend werk.’

Andere adviesorganisaties denken er net zo over. ‘Als ze willen bezuinigen op hun ambtenaren, moeten ze meer expertise van buiten halen’, voorspelt Ellen Peper, directeur van Twynstra Gudde.

‘Wij vormen de flexibele schil.’

‘Om die ambitie van “lean and mean” waar te maken, hebben ze onherroepelijk hulp nodig’, aldus Peper. Volgens haar is de externe inhuur voor de noodzakelijke beleidsevaluaties, doorlichtingen van bedrijfsvoering, herinrichtingen, samenvoegingen, taakverzwaringen en reorganisaties onontkoombaar.

‘Iemand moet toch uitzoeken hoe die efficiencyslag gehaald wordt. Daarvoor is een onafhankelijke derde nodig.’
Toevallig: de Volkskrant heeft vandaag een pagina groot verhaal over het leed bij organisatieadviesbureau's. Volgens de Volkskrant zit het FD ernaast en gaat het bij de bureaus heel slecht.
Welingelichte Kringen adviseert, als dagelijkse ooggetuige, de jammerklachten van de zielige organisatiebureaus in de Volkskrant niet te serieus te nemen. Er wordt overal in overheidsland gereorganiseerd en dat is heel fijn voor de organisatieadviesbureau...

Lees meer over de vreugde bij de bureaus in Het Financieele Dagblad (niet online)