Op Els Borst kan nog wel gestemd worden

Els Borst blijft als lijstduwer op de kandidatenlijst van D66 staan voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart in  gemeente De Bilt. In de Kieswet is vastgelegd dat aanpassing van deze lijst niet meer mogelijk is na de vaststelling daarvan. Overlijden is hierop geen uitzondering, ook niet als een kandidaat overlijdt na de vaststelling van de kandidatenlijsten maar ruim voor de verkiezingen. Zo kan het gebeuren dat Els Borst postuum wordt verkozen in de gemeenteraad van De Bilt. Stemmen die op haar worden uitgebracht gaan niet verloren, ze komen ten goede aan D66.