Meeste moslims ter wereld: lang leve de sharia

Een meerderheid van de moslims in de wereld ziet hun godsdienst als een politieke ideologie, de het primaat moet hebben in de politiek. In Pakistan, Egypte, Jordanië en Nigeria pleit  de meerderheid van de mensen voor legalisering van shariastraffen als steniging bij overspel, amputatie bij diefstal en de doodstraf voor hen die de Islam verraad. 85 procent van de Pakistani ook voor scheiding van mannen en vrouwen, ook in fabrieken en kantoren. 
Het zijn de uitkomsten van een groot onderzoek in moslimlanden van het Pew INstitue, waarover de Los Angeles Times bericht.
Het meest genuanceerd is de uitkomst in Turkije. Dat vindt slechts  de helft van de ondervraagde dat de Islam een goed rol speelt in het leven
Van Hezbollah en Hamas moeten de meeste ondervraagden niet veel hebben - behalve in Jordanië - en de aanhang van Al Qaida is nog meel kleiner.
Behalve in Nigeria.
Toch interessante gegeven bij de binnenlandse discussie of de Islam nou in de eerste plaats een geloof is, of een ideologie.

 

Bron(nen):   Los Angeles Times